ประวัติความเป็นมา เริ่มแรก ทางร้านเป็นร้านขายของที่ระลึกเล็กๆ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานแกะสลัก จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน อ.แม่สาย งานส่วนมากจะเป็นงานแกะสลักพระพุทธรูปขนาดบูชาที่สามารถนำติดตัวกลับไปบูชาที่บ้านได้ ต่อมา ทางร้านเกิดความชำนาญในการผลิตชิ้นงานมากขึ้นตลอดจนเทคโนโลยี และทักษะการผลิต มีการพัฒนาไปมาก ส่งผลให้ทางร้านสามารถสร้างชิ้นงานได้เกือบทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับเลี่ยมบูชา ไปจนถึงขนาดใหญ่สำหรับตั้งบูชาภายในวัด ด้วยเหตุผลนี้เอง ทางร้านจึงเอาใจใส่ในการผลิตชิ้นงานให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกระดับชั้นประกอบกับการพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม ตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง