ผอม กระจ่าง ใส [Powered by Weloveshopping.com.com]
  http://www.thaiherbbeauty.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
22/08/2005
  ปรับปรุง
17/06/2019
  ผู้ชมทั้งหมด
409,116
  สินค้าทั้งหมด
46
 ทะเบียนพาณิชย์
3130100469811
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ประมูลสินค้า
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

ตุ๊กตาเชือกวูดู
ซิลิโคนติดแว่น-size S
ซิลิโคนติดแว่น-size L
ดูแลผิวหน้า
ดูแลผิวกาย
รีวิว--สินค้า
บัตรตัวแทน
บริการของร้าน
เกี่ยวกับเรา
ตั้งเป็นหน้าแรก
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
  facebook ครีมหน้าสวย ผิวใส
  ครีมหน้าใส รักษาสิว ผิวขาว
  ครีมหน้าสวย สครับผิวใส
  มี.ค. & ก.ย.
  แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง
    บทความน่าสนใจ
  Q & A เกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลากเครื่องสำอาง
   รายละเอียด  
Q & A เกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลากเครื่องสำอาง
1
คำถาม
ขณะนี้มีเครื่องสำอางกี่ประเภท
คำตอบ
แต่เดิมเครื่องสำอางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ได้แก่
1. เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตราย อย.กำกับดูแลอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการให้มาขึ้นทะเบียนตารับก่อนผลิตหรือนำเข้า และแสดงเลขทะเบียนในกรอบเครื่องหมายอย. ที่ฉลากด้วย
2. เครื่องสำอางควบคุม มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในระดับปานกลาง อย.กำกับดูแลไม่เข้มงวดมาก ด้วยการให้มาจดแจ้งก่อนผลิตหรือนำเข้า
3. เครื่องสำอางทั่วไป มีความเสี่ยงต่ำ อย.กำกับดูแลไม่เข้มงวด กฎหมายมิได้กาหนดให้ต้องมาแจ้งกับอย.ก่อนผลิต หรือนำเข้า
เพื่อให้สอดคล้องกับอาเซียนซึ่งส่งเสริมการค้าที่คล่องตัว รัฐจึงยกเลิกการกำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ(ซึ่งต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนผลิตหรือนำเข้า) แต่ไปเพิ่มมาตรการให้เครื่องสำอางทุกรายการจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาแจ้งรายละเอียดต่อรัฐก่อนผลิตหรือนำเข้า เพื่อประโยชน์ในการติดตามย้อนกลับได้ หากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตราย
คำถาม
ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องแจ้งรายละเอียดมีอะไรบ้าง
คำตอบ
ข้อมูลที่ต้องแจ้ง ได้แก่
1. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
2. ชื่อและประเภทของเครื่องสำอาง
3. รายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสม
คำถาม
การแจ้งรายละเอียดต้องทำอย่างไร ใช้เวลานานไหม
คำตอบ
อย.ได้ปรับปรุงวิธีการแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุมให้สะดวก และรวดเร็ว โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ได้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าครบถ้วน ถูกต้อง จะออกใบรับแจ้งให้ภายใน 3 วันทำการ
คำถาม
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่ หรือต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ ประกอบการแจ้งรายละเอียดหรือไม่
คำตอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบ โดยมิได้ไปตรวจสอบสถานที่ รวมทั้งไม่จำเป็นต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ประกอบการแจ้งรายละเอียด
คำถาม
“เลขที่ใบรับแจ้ง” คืออะไร
คำตอบ
รัฐจะออกใบรับแจ้งเรียงลำดับตามที่มีผู้มาแจ้งรายละเอียดในแต่ละปี และแสดงเลขลำดับอยู่ที่ตอนบนของใบรับแจ้ง “เลขที่ใบรับแจ้ง”จะประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก โดย 2 หลักแรก บ่งบอกว่าแจ้งรายละเอียดที่จังหวัดใด หลักที่ 3 บ่งบอกว่าเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าหรือผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก หลักที่ 4 และ 5 จะบ่งบอกว่าแจ้งรายละเอียดในปี พ.ศ. ใด และหลักที่ 6-10 จะเป็นลำดับของการออกใบรับแจ้งในปีพ.ศ. นั้น ตัวอย่างเช่น 10-1-53-99999 หมายถึง
10 หมายถึง แจ้งรายละเอียดที่กรุงเทพฯ
1 หมายถึง ผลิต
53 หมายถึง แจ้งในปี พ.ศ. 2553
99999 หมายถึง เป็นใบรับแจ้งลาดับที่ 99999 ที่ออกในปี พ.ศ. 2553
เลขที่ใบรับแจ้งจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุม แต่ละรายการ
คำถาม
เลขที่ใบรับแจ้งมีประโยชน์อย่างไร
คำตอบ
เลขที่ใบรับแจ้งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าเครื่องสำอางนั้น ได้แจ้งรายละเอียดต่อรัฐตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน)สามารถใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการสื่อสาร ร้องเรียน สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของอย.ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ กว่าการสืบค้นด้วยชื่อเครื่องสำอางซึ่งมักจะมีหลายพยางค์ หรือเป็นคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
คำถาม
เลขที่ใบรับแจ้งจะปรากฏอยู่ที่ใดบ้าง
คำตอบ
เดิมเลขที่ใบรับแจ้งจะปรากฏอยู่ที่ตอนบนใบรับแจ้งเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้มีกฎหมายใหม่กำหนดให้ “เลขที่ใบรับแจ้ง”เป็นข้อความอันจาเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอางด้วย ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคอ่านฉลาก ก็จะรู้โดยง่ายว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นกับรัฐแล้วหรือไม่ หรือหากไม่แน่ใจ ก็สามารถใช้ตัวเลข ๑๐ หลักนั้น สืบค้นในฐานข้อมูลของสานักงานฯ
คำถาม
กฎหมายใหม่จะเริ่มใช้เมื่อใด เครื่องสำอางที่วางขายอยู่แล้ว หรือบริษัทฯมีฉลากแบบเก่าเหลืออยู่จานวนมาก จะต้องทาอย่างไร
คำตอบ
เนื่องจากกฎหมายใหม่จะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนั้น
๑. เครื่องสำอางรุ่นที่ผลิตหรือนำเข้าก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ สามารถใช้ฉลากภาษาไทยที่มีข้อความอันจาเป็นแบบเดิมได้
๒. เครื่องสำอางรุ่นที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ต้องแสดงข้อความบังคับแบบใหม่ ซึ่งมีเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลากด้วย ทั้งนี้ การแสดงเลขที่ใบรับแจ้งนั้น อาจนาฉลากแบบเดิมมาพิมพ์เพิ่ม/ติดสติกเกอร์เพิ่ม ในส่วนของ“เลขที่ใบรับแจ้ง” ก็ได้
คำถาม
ถ้าเครื่องสำอางรุ่นที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่แสดง “เลขที่ใบรับแจ้งบนฉลาก” จะมีความผิดหรือไม่
คำตอบ
ผู้ขายเครื่องสาอางรุ่นที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ โดยไม่มี “เลขที่ใบรับแจ้ง” บนฉลาก จะมีความผิดตามมาตรา ๕๗ ข้อหาแสดงฉลากไม่ถูกต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน๒๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากเป็นการกระทำโดยประมาท ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำถาม
ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องสาอางที่มิได้จดแจ้ง มีบทลงโทษหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ
ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มาจดแจ้งเครื่องสาอางให้เรียบร้อยก่อนผลิตหรือนำเข้า จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.fda.moph.go.th/  
ผู้ลงบทความ : ไทยเฮิร์บบิวตี้  
 
By ผอม กระจ่าง ใส.
Copyright 2003-2009 Weloveshopping.com All rights reserved.