byNubia.com [Powered by Weloveshopping.com.com]
  http://www.bynubia.com  
     
  ค้นหา :
  
 แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
05/04/2007
  ปรับปรุง
25/05/2017
  ผู้ชมทั้งหมด
430,559
  สินค้าทั้งหมด
55
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

เครื่องจักสานไม้ไผ่ (8)
ของเล่นทางเลือก (0)
+ โบราณดั้งเดิม (14)
+ โบราณประยุกต์ (4)
+ ว่าวกระดาษ (8)
+ ของเล่นสังกะสี (12)
+ ของเล่นกลไกธรรมชาติ (2)
ของใช้ทางเลือก (0)
+ ของใช้ในบ้าน (3)
+ เครื่องเขียน (4)
+ เครื่องครัว (0)
ของเล่นโบราณเพื่อการสะสม (0)
บริการของร้าน
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
บทความน่าสนใจ
หน้าสมาชิก
สมัครสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
  ตุ๊กตาโนมทำมือ
    บทความน่าสนใจ
  กิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย
   รายละเอียด  

กิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย

โดย ; กุลยา ตันติผลาชีวะ วารสารการศึกษาประถมวัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2540

          กิจกรรมพัฒนาทางกาย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กที่นอกจากการสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้เพื่อการดูแล
ตนเองแล้วยังพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย หลักสำคัญของการจัดกิจกรรมทางกายคือ การจัดให้กิจกรรมนั้นเป็น
กิจกรรมที่สนุกและมีบรรยากาศเร้าใจ

          พัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านหนึ่งที่ครูปฐมวัยต้องตระหนักและให้ความสน
ใจเพราะพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นรากฐานของพัฒนาการด้านอื่น ๆ ด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนาการทางกายให้เกิดประ
สิทธิภาพจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านไปพร้อมกัน ซึ่งเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมพัฒนาทางกาย ครูหลายคนจะเข้าใจถึงการ
พัฒนาร่างกายเฉพาะเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยการออกกำลังกาย การวิ่ง การเล่น แต่แท้จริงกิจกรรมพัฒนาการ
ทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยจะหมายถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ความหมายของกิจกรรมพัฒนาทางกาย

          พัฒนาการทางด้านร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กปฐมวัย เพราะพัฒนาการทางร่างกายเป็นพัฒนาการ
ที่จะสร้างเสริมความมั่นใจให้กับเด็ก เด็กที่มีวุฒิภาวะตามวัยที่สมบูรณ์ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เด็กมีรูปร่าง ร่างกาย
สมรรถนะทางกายที่ทัดเทียมกับผู้อื่น ดังคำว่า “จิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” การที่เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทาง
กายที่ถูกต้อง จะช่วยให้เด็กเคลื่อนไหว และใช้ลักษณะท่าทางที่ถูกต้องเมื่อเติบโตขึ้น

          โดยจุดประสงค์ของประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยจะมุ่งเน้นถึงการ
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กอย่างเจาะจง ถ้าพิจารณาในแง่ของการพลศึกษาแล้วกิจกรรมพัฒนาทางกายจะมี
ขอบข่ายกว้างขวางกว่า กล่าวคือเป็นการสร้างเสริมทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skillls) และแนวคิดของการเคลื่อน
ไหว (Movement Concept) โดยเด็กสามารถพัฒนาทักษะของการเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าวย่าง การควบ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถยืดตัว หมุนตัว รวมไปถึงการหยิบ จับ โยน เตะ ในขณะเดียวกัน เด็กได้เรียนรู้ทิศทาง การ
ควบคุมตัวเอง การใช้ท่วงท่า และเวลาที่ถูกต้อง (Ignico, 1994 : 28 - 29) ผลจากการเรียนรู้จากกิจกรรมพัฒนาทางกาย
นี้จะช่วยให้เด็กได้ เรียนรู้ในด้านของการปรับตัว การรู้จักตนเอง และทักษะทางสังคม กิจกรรมพัฒนาการทางกายที่ดี
สำหรับเด็กปฐมวัยไม่ควรเน้นเฉพาะการเล่นหยิบจับ หรือเล่นอย่างอิสระโดยขาดความหมาย การเล่น เป็นการสร้างเสริม
การเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก เด็กคือส่วนของการเล่น แต่การเล่นของเด็กที่สร้างสรรค์ร่างกาย และส่งเสริมพัฒนาการให้ทุกด้าน
นั้นควรเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีความหมายที่นอกจากการทำให้เด็กมีร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูง
สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้แล้ว ควรให้มีพัฒนาด้านอื่นด้วย การเล่นกีฬา หรือเกมส์ร่วมกันจะทำให้เด็ก
พัฒนาทักษะผู้นำ การพึ่งพากัน การแสดงออกอย่างกล้าหาญ สร้างความมั่นใจและความมีสปิริต นอกจากนี้การจัดกิจกรรม
พัฒนาทางกาย ยังช่วยสร้างเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมและจุดประสงค์ของการพัฒนา
กิจกรรมนั้น ๆ สำหรับเด็ก

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาทางกาย

           ครูปฐมวัยควรมีแนวคิดของการสร้างสรรค์ สามารถขยายขอบเขตกิจกรรม และปรับปรุงกิจกรรมการเคลื่อน
ไหวทางกายสำหรบเด็กปฐมวัยให้มีความหายสู่การพัฒนาทางกายเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เด็กควรได้รับการจัดกิจ
กรรมที่เหมาะสมกับวัย และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในทุกด้าน โดยหลักการสิ่งที่ครูควรคำนึงมากในการจัดกิจกรร
สำหรับเด็กปฐมวัยคือ

          1.เด็ก 4 - 5 ขวบแตกต่างจากเด็กในระดับประถมศึกษา กล่าวคือเด็กปฐมวัยยังเป็นวัยเด็กเล็กที่มีการหยิบจับ
สิ่งใดไม่คล่องตัว กล้ามเนื้อต้องการสร้างเสริมความแข็งแรง เด็กต้องการการแสดงออก การเล่นต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วย
พัฒนาการที่สำคัญตามวัยคือการรู้จักขอบเขตของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เด็กจะชอบเล่นมากเป็นโลกแห่ง
สังคมของเด็ก ซึ่งการเล่นเกมส์จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และการต่อรองที่ดี เด็กสามารถเรียนรู้สภาวะทางร่างกาย กิจ
กรรมทางสังคม กฎ และบทบาทของตนในการเล่นเกมส์ (Kelly, 1987 : 72 - 73)

          2.การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องเกิดจาการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาทางกายสำหรับเด็กไม่ควรมีข้อจำกัดการเล่นเฉพาะในชั้นเรียน ควรเน้นการเล่นที่มุ่งออกนอกชั้นเรียน การเล่นกลาง
แจ้ง การเล่นร่วมกับเพื่อน และที่สำคัญการเล่นต้องมีความหมายสำหรับเด็ก การเล่นที่ได้ออกกำลัง เล่นด้วยการใช้แขน
เล่นด้วยการใช้มือ ใช้ขา และอุปกรณ์เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ที่เด็กสามารถค้นคว้าด้วยความสามารถและความสนใจ
ของตน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อและความว่องไวให้กับเด็กด้วย

          3.ครูควรทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ครูพัฒนาขึ้น
การนำด้วยคำถามของครูเป็นการช่วยให้เด็กได้คิด การมีส่วนร่วมของครูขณะทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ
ครูไม่ควรไปชี้นำสั่งสอน แต่ครูควรเป็นผู้สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในขณะที่เด็กกำลังมีกิจกรรม
พัฒนาการทางกาย เช่น กิจกรรมกระโดด กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นต้น

          4.การจัดประสบการณ์อย่างมีแบบแผนประกอบการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาทางกาย คือ วิธีการจัดประสบ
การณ์ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ในการจัดให้เด็กมีกิจกรรมด้วยการให้เด็กได้ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อน
ไหว เช่น ม้วนตัว แกว่งแขน เคลื่อนที่ หยิบ กำ กระโดย ต้องมีเป้าหมายและหลักการเพราะกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้ว
เป็นกรอบของการพัฒนาร่างกายและพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่ต้องการได้

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องตระหนักเสมอคือ การกระทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ให้เด็ก
กระทำให้มากที่สุดโดยไม่มีการสอนอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะการบรรยายหรือการสั่งการสอนที่ครูมักจะเคยชิน เด็กเล็ก
เป็นสิ่งที่ต้องให้การเรียนรู้แบบแทรกซึม ซึ่งหลักการของการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่สำคัญนั้น จะต้อประกอบด้วย
(Martens, 1996 : 302 - 307)

          1.หลักการเห็นคุณค่าในตน การพัฒนาทักษะทางกายเป็นเป้าหมายสำคัญของวัยเด็ก ในกิจกรรมนี้เด็กจะได้
เรียนรู้คุณค่าแห่งตนจากความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นสิ่งจูงใจในอนาคตสำหรับเด็กคนนั้น การจะเกิดการเห็น
คุณค่าในตนได้นั้น นั่นหมายถึงว่าการที่เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดีจากกิจกรรมทางกาย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือกิจกรรมทาง
กายใดก็ตาม สัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันภายในและการรับรู้ถึงความสำเร็จภายนอกจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ
ส่งผลให้นำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนในทางตรงกันข้าม หากเด็กได้รับประสบการณ์กิจกรรมทางกายที่ไม่ดี เด็กจะขาด
กำลังใจและไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางกายอีก หากแม้เข้าร่วมจะเข้าร่วมอย่างขาดความมั่นใจ เมื่อโตขึ้นก็จะไม่ชอบการพล
ศึกษาไปด้วย ไม่เห็น ความสำคัญและจะกระทำเมื่อถูกบังคับเท่านั้น เด็กบางรายนอกจากไม่สนใจการออกกำลังกายซึ่งเป็น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาจหาทางออกไปในทางเกเร สิ่งสำคัญครูต้องจัดกิจกรรมพัฒนาทางกาย
ที่สร้างความสำเร็จและความสุขใจให้กับเด็กทุกครั้ง อย่าเป็นการบังคับหรือเล่นตามตารางเวลาหรือแผนของ ชั้นเรียน

          2.หลักการแห่งความเพลิดเพลิน กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตามต้องจูงใจ ตื่นเต้นน่าสนใจมิ
ฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นความเบื่อหน่าย บรรยากาศของการเร้าใจต้องควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ถ้ากิจกรรมเข้าใจและมี
ความสนุกควบคู่ไปด้วยแล้ว เด็กจะมีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมอย่างเต็มใจ ซึ่งหมายความว่าเด็กจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
สิ่งนี้คือเป้าหมายของกิจกรรมทางกายที่ครูต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น

          การที่ให้เด็กได้รับความรู้ มีทักษะและเกิดสุนทรีย์จากกิจกรรมพัฒนาทางกายนั้น ในกระบวนการจัดกิจกรรม
ต้องสร้างสรรค์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินให้มากที่สุด หลักการนี้ส่วนใหญ่ครูมักให้ความสนใจน้อย และเห็นว่า
กิจกรรมพัฒนาทางกายเป็นสิ่งจำกัดความอิสระของเด็ก ซึ่งทำให้เด็กพลาดโอกาสของการพัฒนาร่างกายที่ดี และการมี
สุนทรีย์ต่อการออกกำลังกายที่ถูกต้องเมื่อโตขึ้น

ตัวอย่างของกิจกรรมพัฒนาทางกาย

          การจัดกิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยอาจกำหนดเป็นช่วงเวลาการเล่นกลางแจ้ง หรือช่วงใดช่วง
หนึ่งที่ทางโรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้อาจเป็น 15 - 30 นาที สิ่งที่จัดให้กับเด็ก อาจเล่นเป็นกลุ่ม หรือเล่น
เดี่ยว ในการจัดกิจกรรมควรต้องมีแผนที่สมบูรณ์ เพื่อให้เด็กสามารถมีพัฒนาการทางกายทีดี โดยธรรมชาติแล้วเด็ก
สามารถพัฒนาทักษะทางร่างกายด้วยตัวของเขาเอง แต่ไม่เสมอไปทุกคน เด็กบางคนต้องสร้างเสริม ซึ่งกิจกรรมพัฒนาการ
ทางกายจึงเป็นสิ่งที่ครูควรจัดขึ้น อย่างน้อยเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางกายพื้นฐานให้กับเด็ก เด็กอายุ 3 - 7 ปี เป็นปีที่
ต้องการการสร้างเสริมพัฒนาทางกายเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางกายตามวัย และเป็นผู้เข้าใจหลักการทางพลศึกษาด้วย
การเห็นคุณค่าของกิจกรรมทางกายที่มีผลดีต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต (Sander, 1992. 4 - 5) ตัวอย่างของกิจกรรม
พัฒนาการทางกายนี้ ครูปฐมวัยสามารถเลือกจัดได้ มีหลายกิจกรรมได้แก่

          1.กิจกรรมการทรงตัว เช่น การทรงตัวบนแท่นไม้ การทรงตัวบนเส้นเชือก
          2.กิจกรรมการก้าวกระโดด เช่น กระโดดกบ กระโดดร่ม กระโดดจากที่สูง กระโดดไปหน้า กระโดดถอยหลัง
และกระโดดเชือก ในการจัดกิจกรรมนี้สิ่งต้องระวังคือการพลาดที่อาจเป็นอันตราย ควรมีที่นอนหรือหมอนนุ่มรองสำหรับ
ป้องกันการกระแทกกับพื้นที่เป็นอันตราย สำหรับเด็ก
          3.กิจกรรมการม้วนตัว การกลิ้งกับพื้น การตีลังกา กลิ้งไปหน้า กลิ้งถอยหลัง เป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบกัน
มาก เพราะการได้กลิ้งเกลือกทำให้เด็กรู้สึกสบายและเป็นอิสระในตัวเอง
          4.กิจกรรมการโยนและการรับ เป็นกิจกรรมที่เด็กต้องคิด มีสมาธิ สร้างความพยายาม เช่น การเล่นโยนบอล
แย่งบอล รับบอล เป็นต้น บางทีอาจไม่จำเป็นต้องใช้ลูกบอล ครูอาจหาเศษผ้า เศษกระดาษปั้น หรือลูกโป่ง เล่นแทนลูก
บอลก็ได้
          5.กิจกรรมเตะต่อย เป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อการระบายความก้าวร้าวโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย แต่ไม่ใช่การต่อยมวย
กิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก เช่น การเตะบอล เตะลูกโป่ง เตะลม ต่อยกระสอบทราย ต่อยลูกโป่ง ทั้งนี้ต้องให้เล่นเพื่อผ่อน
คลาย ไม่ให้เน้นการใช้อารมณ์ที่รุ่นแรง
          6.การเล่นเหวี่ยง แกว่ง เช่น ตีเบสบอล ตีกอล์ฟ เป็นต้น หรืออาจใช้แกว่งผ้า แกว่งเชือกแทนก็ได้ จุดประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนรู้ท่าทาง การวางวงแขน วางตัว ที่เป็นการเสริมสร้างบุคลิก ที่ดี
          7.กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ครูจะคุ้นเคยมาก การเล่นควรเน้นที่การเรียนรู้จังหวะ การฟังทำนอง
เพลง การประสานอารมณ์กับจังหวะ การคิดลีลาตามสาระเพลงด้วยตัวเด็กเอง ไม่ควรเกิดจากการคิดท่าทางของครู
เพราะเป็นการสั่ง การจำมากกว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา

สรุป

          กิจกรรมพัฒนาทางกาย เป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ แต่ต้องตระหนักและเข้าใจต่อการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก การวางแผนกิจกรรมที่ดี มีจุดประสงค์ ด้วยการให้กิจกรรมนั้นเป็นสิ่งเร้า สามารถให้ความสนุกกับเด็กได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :  
ผู้ลงบทความ : byNubia.com  
 
By byNubia.com.
Copyright 2003-2009 Weloveshopping.com All rights reserved.