http://www.kasetzone.com  
  
  ค้นหา :
  
 แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
16/05/2009
  ปรับปรุง
13/03/2013
  ผู้ชมทั้งหมด
263,072
  สินค้าทั้งหมด
43
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

ไกลโฟเซต (12)
พาราควอต (11)
2-4-D (10)
อะลาคลอร์ (6)
สารกำจัดแมลง (6)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (1)
สารกำจัดวัชพืชชนิดผง (0)
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
บทความน่าสนใจ
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
เกี่ยวกับเรา
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
Poll
ไกลโฟเสต 48% ของร้านท่าน ยี่ห้อหรือตรา ไหนขายดีที่สุด เพราะอะไร
ราวด์อัพ มอนซานโต้
มาร์เก็ต ตราหมา
ไกลโฟเสต 48% ตรา หวีทอง
ไกลโฟเสต 48% ตรา เคเมอร์ สูตรทนฝน
ไกลโฟเสต 48% ตรา นกทองคำ หรือ สะพาน
คอนวอย ตรา ช่อฟ้า
ไกลโฟเสต อื่นๆ
By Result
ลิงค์
  กรมวิชาการเกษตร
  Topvote weloveshopping
  เพื่อนรักนักเดินทาง
  อารักขาพืช
  ปุ๋ยยาดอมคอม
  แนวโน้มราคาปุ๋ยยูเรีย
  แหล่งรวมเมล็ดพันธุ์
    เว็บบอร์ด
   
  Weloveshopping.com > เว็บบอร์ด > ถ้าจะเปิดร้านขายเคมีเกษตรต้องมีไรบ้างครับ 21/08/2010  เวลา 09:53  เข้าดู: 15985  ตอบ: 20 
หัวข้อ : 
 ถ้าจะเปิดร้านขายเคมีเกษตรต้องมีไรบ้างครับ  
รายละเอียด : 
 ถ้าจะเปิดร้านขายเคมีเกษตรต้องมีไรบ้างครับ พวกเอกสารนะครับ
เช่นใบประกอบการขายพวกยาฆ่าหญ้า + แมลง
และถ้าขายโดยไม่มีใบอนุญาติจะเป็นไงบ้างครับ
ลิงค์ : 
 
ผู้ตั้งหัวข้อ : 
 ต้อม    [202.29.22.245]
กะ-เสด-โซน *** Ka-Set-Zone  
     ความคิดเห็นที่ 1 
21/08/2010  11:19 
ข้อความ : 
 ผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายต้องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และ พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518
หน้าที่ผู้ประกอบการร้านค้า
1. ผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย ต้องมีใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตรในการขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้ใดขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
( วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในปี 2547 มี 96 ชนิด มีชื่อสามัญ เช่น methamidophos endosulfan และ parathion methyl เป็นต้น )
3. ร่วมมือกับภาครัฐ โดยซื้อสินค้าจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งจัดสถานที่เก็บสารเคมี อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ผู้ขายสารเคมีทุกราย ต้องมีใบประกาศนียบัตรของกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายสามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได้
5. ทุกครั้งที่ขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ต้องให้ข้อมูลตามฉลากที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง หรือใช้ภาษาที่เกษตรกรเข้าใจง่าย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตวัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช
หลักฐานผู้ประกอบการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย
4. สำเนาใบประกาศอบรมวัตถุอันตราย
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตร
5. แบบคำขอ วอ.7
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (ต้องเซ้นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ)
หลักฐานผู้ประกอบการขายปุ๋ยเคมีหรือมีไว้ขาย
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย
4. แบบคำขอ ปค.1
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
หลักฐานผู้ประกอบการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
1.สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย
4. แบบคำขอ พพ.1
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
สหกรณ์
1. ใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์
2. หนังสือรับรองผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ
4. สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ
5. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ชุด
6. หนังสือรับรองสถานที่ตั้งสหกรณ์
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )นิติบุคล
1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หจก.
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก.
ผู้มีอำนาจลงนาม
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
-หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ชุด - สำเนาบัตรผู้รับรองอำนาจ
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทุกปีที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร
ปุ๋ยเคมี 100 บาท / ฉบับ / ปี
พันธุ์พืช 100 บาท / ฉบับ / ปี
วัตถุอันตราย 500 บาท / ฉบับ / ปี
กรณีให้ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าลงทะเบียน 30 บาท ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.0-5531-1991,
โทรสาร 0-5531-1406 หรือ 0-5531-1407
กรณีให้ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าลงทะเบียน 30 บาท ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.0-5531-1991, โทรสาร 0-5531-1406 หรือ 0-5531-1407
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร 0-5531-1991 ,0-5531-14061
สถานที่ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
* จังหวัดพิษณุโลก
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
Tel:0-5531-1991 Fax:0-5531-1406,
0-5531-1407
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร 0-5531-1991 ,0-5531-14061
สถานที่ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
* จังหวัดพิษณุโลก
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
Tel:0-5531-1991 Fax:0-5531-1406,
0-5531-1407
ศูนย์วิจัยพืชไร่พิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65130Tel: 0-5531-1888
Fax: 0-5531-1368
*จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ส่วนแยก วิจัยวัตถุมีพิษ อุตรดิตถ์
ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel: 0-5543-6317 Fax: 0-5543-6318
*จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel: 0-5672-1507 Fax: 0-5672-0687
ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ ( เขาค้อ )
ต.สะเคาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
Tel: 0-5681-0024 Fax: 0-5681-0025
*จังหวัดพิจิตร
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
Tel: 0-5699-0037 Fax: 0-5661-2351
*จังหวัดตาก
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
Tel: 0-5551-2131 Fax: 0-5551-4034
*จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย ( ศรีสำโรง ) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 Tel: 0-5568-1384 Fax: 0-5568-1385
สถานที่ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
*หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ
* เขตภาคเหนือตอนล่าง
ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ
* www.doa.go.th
* สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร
Tel: 02-9406573 Fax: 02-5798535
* สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
Tel: 0-5531-1991 Fax: 0-5531-1406
E-mail: oard2 .com
 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 kasetzone   [61.90.115.22]
 

     ความคิดเห็นที่ 2 
31/08/2010  13:41 
ข้อความ : 
 ถ้ามีที่อบรมบอกด้วยนะครับ 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 เริ่มต้น    [113.53.155.246]
 

     ความคิดเห็นที่ 3 
22/10/2553  10:08 
ข้อความ : 
 a64551380198 [!^*!]มีอบรมช่วงเดือนมกราคม 54 นะค่ะ {emo3} 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 MayMei    [118.172.228.143]
 

     ความคิดเห็นที่ 4 
22/10/2553  10:09 
ข้อความ : 
 a857668503041 [!^*!]มีอบรมช่วงเดือนมกราคม 54 นะค่ะ {emo3} 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 MayMei    [118.172.228.143]
 

     ความคิดเห็นที่ 5 
26/10/2553  10:27 
ข้อความ : 
  [!^*!]ไม่ทราบว่าเปิดที่จังหวัดไหนครับ ขอรบกวนขอรายละเอียดบ้างนะครับจะได้รีบสมัคร 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 เริ่มต้น    [125.27.114.245]
 

     ความคิดเห็นที่ 6 
14/01/2554  20:58 
ข้อความ : 
  [!^*!]มีตังอย่างเดียวพอครับบ {emo3} 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 ออ    [10.0.0.77]
 

     ความคิดเห็นที่ 7 
17/05/2554  18:19 
ข้อความ : 
  [!^*!]รับตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการ เปิดร้านขายปุ๋ยเคมี บริษัท เอกสุพรรณฯ เสนอ ราคาปุ๋ยเคมี ตรานกยูงเขียว ราคาถูก โปรโมชั่น ปี 2554 บริษัทเอกสุพรรณเสนอราคาปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียว ราคาถูก โปรโมชั่น ปี 2554 รายละเอียดประกาศ : เสนอราคาปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียว ราคาถูก โปรโมชั่น ปี 2554 บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำหน่ายปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียว สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ฝ่ายขาย โทร. 0-3543-9676 หรือ 085-6616845 โทรสาร 0-3543-9691 ------------------------------------------------------------------------------------------- ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียว ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 60 ตัน (1200 กระสอบ) ------------------------------------------------------------------------------------------ รหัสสินค้า รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย G000009 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 36-0-0_____ 1,200 กระสอบๆ ละ 499 บาท G000006 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 18-6-7_____ 1,200 กระสอบๆ ละ 529 บาท G000004 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 16-16-8____ 1,200 กระสอบๆ ละ 619 บาท G000005 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 16-20-0____ 1,200 กระสอบๆ ละ 619 บาท G000003 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 15-15-15___ 1,200 กระสอบๆ ละ 649 บาท G000002 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 15-7-18____ 1,200 กระสอบๆ ละ 649 บาท ------------------------------------------------------------------------------------------- ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียว ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 30 ตัน (600 กระสอบ) ------------------------------------------------------------------------------------------- รหัสสินค้า รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย G000009 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 36-0-0_____ 600 กระสอบๆ ละ 529 บาท G000006 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 18-6-7_____ 600 กระสอบๆ ละ 559 บาท G000004 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 16-16-8____ 600 กระสอบๆ ละ 639 บาท G000005 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 16-20-0____ 600 กระสอบๆ ละ 639 บาท G000003 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 15-15-15___ 600 กระสอบๆ ละ 669 บาท G000002 ปุ๋ยเคมีตรานกยูงเขียวสูตร 15-7-18____ 600 กระสอบๆ ละ 669 บาท หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว เงื่อนไขการชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามชุก หรือเช็ค เท่านั้น ในนาม บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเหตุ: ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 600 และ 1,200 กระสอบ สนใจติดต่อสำนักฝ่ายขายบริษัทเอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทรศัพท์ 035-439676 ราคา หน้าโรงงาน เดือน พฤษภาคม 2554 
ลิงค์ :   http://www.akesuphan.com/promotion.php
ผู้ตอบ : 
 บริษัท เอกสุพรรณฯ    [182.52.14.154]
 

     ความคิดเห็นที่ 8 
08/11/2554  22:00 
ข้อความ : 
  [!^*!]สวัดิ์ดีครับผมขอสนอให้ทำเป็นธุรกิจเครือข่าย ปุ๋ยและธาตุอาหารพืชคุณภาพสูง ปุ๋ยมูลค้างคาวตราอินทรีย์ภัณท์ -------------------------------------------------------------------------------- ปุ๋ยมูลค้าวคาว ตราอินทรีย์ภัณท์ ค่าOM=76% ปุ๋ยเคมี+อินทรีย์ สูตร 6-3-3 บรรจุกระสอบละ 25 ก.ก ราคาส่ง 450บาท ทำไมราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ( เป็นมูลค้างคาวได้มาจากการสัมประทานเจ้าเดียวในประเทศ เป็นค้างคาวชนิดกินแมลงพันธุ์หนูปากหย่น ขุด ออกมาจากถ้ำที่ทับถมมานานนับหลายร้อยปี ให้ธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ธาตุอาหารหลัก NPK 6-3-3 ธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรอง ที่พืชต้องการ ผ่านขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี่ของญี่ปุ่น ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดที่ผ่าน การเพาะเลี้ยงคัดแยกสายพันธ์ ช่วยยับยั้งการเจริญเติยโตของเชื้อราและแบคทีเรียในดิน ป้องกันโรคพืชทุกชนิด รากเน่าโคนเน่าทำให้ดินหลวมบำรุงดินกระตุ้นการแตกรากของพืชได้ดี ช่วยย่อยสะลายธาตุอินทรีย์ธรรมชาติใน ดิน ย่อยสะลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน ทำให้พืชอยากและพืชกินปุ๋ย ทำให้ต้นพืชอุดมสมบูรณ์แข็งแรง ออก ดอกออกผลได้ดีมาก ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย เพิ่มผลผลิต ยิ่งใช้ยิ่งรวย ) ปุ๋ยมูลค้างคาว ตราอินทรีย์ภัณท์ ปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานถึง 30 วัน ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ บำรุงดิน/บำรุงราก/บำรุงเปลือก/บำรุง ต้น/บำรุงใบ/บำรุงดอกและผล ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่น ข้าว/ข้าวโพด/มันสำประหลัง/อ้อย/ยางพารา/ปลาร์ม/ พืชผักทุกชนิดพืชล้มลุกและพืชยืนต้น สนับสนุนโดยห้างจอยมาร์ท www.coin.co.th เชิญร่วมเป็นสมาชิก ศูนย์ธุรกิจปุ๋ยมูลค้างคาว100% ค่าเอกสาร 450 บาท ท่านจะได้แคตตาลอ็คสินค้า,คู่มือบริษัท,หมายเลขสมาชิก,สินค้ามูลค่า 750 บาท ใช้ซื้อสินค้าที่ห้างจอยมาร์ท ( แปลงรายจ่ายเป็นรายได้ ) มีคะแนนสะสมคืนเงินเป็นโบนัสสิ้นเดือน ท่านจะได้รับ 1.ราคาส่วนลดของสินค้า 2.โบนัสรายเดือน 30%ส่วนตัว ( 425pv ขึ้นไป ) 3.สร้างทีมใต้ล่างได้2ทีมซ้าย-ขวา ( ทุกคนก็สร้างได้2ทีม ) จาก 1 เป็น 2 ,4,8,16,32,64.128,ไปเรื่อยถึง 30 ชั้น รวมจ่าย2%คิดตามจำนวนคน = 1,073,741,824.0คน 4.425pv= 8.50 บาท คูณ จำนวนคน 1,073,741,824.0คน เป็นเงิน = 9,126,805,504.0บาทจ่าย2% เป็นเงิน = 182,536,110.08บาทต่อเดือน 5.ถ้าท่านทำได้ 1.0%จะมีรายได้ = 1,825,361.10080จ0บาทต่อเดือน 6.ถ้าท่านทำได้ 0.1%จะมรายได้ =1,825.361บาทต่อเดือนปัจจุบันผมทำได้ถึงจุดนี้แล้ว ความสวยงามของธุรกิจ 1.รายได้จ่ายตลอดไปเราไม่อยู่ลูกหลานรับช่วงต่อไม่ต้องเริ่มต้นใหม่,เป็นมรดกตกทอดตลอดไป 2.ไม่ต้องรักษายอด 3.ไม่ต้องต่ออายุสมาชิก 4.ร้านและห้างจอยมาร์ทมี80สาขาทั่วประเทศ ( ร้านค้าปลีกค้าส่งอุปโภคบริโภคมีสินค้า 10,000รายการ รวมทั้งปุ๋ยมูลค้างคาวตราอินทรีย์ภัณท์จำหน่ายด้วย ) ห้างจอยมาร์ทแปลงรายจ่ายเป็นรายได้ ติดต่อคณ ปิยะวัฒน์ ธรรมวัฒจีระกุล 081 8173857 ดูข้อมูลบริษัท www.coin.co.th --------------------------------------------------------------------------------  
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 ปิยะวัฒน์    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 9 
08/11/2554  22:02 
ข้อความ : 
  [!^*!]สวัดิ์ดีครับผมขอสนอให้ทำเป็นธุรกิจเครือข่าย ปุ๋ยและธาตุอาหารพืชคุณภาพสูง ปุ๋ยมูลค้างคาวตราอินทรีย์ภัณท์ -------------------------------------------------------------------------------- ปุ๋ยมูลค้าวคาว ตราอินทรีย์ภัณท์ ค่าOM=76% ปุ๋ยเคมี+อินทรีย์ สูตร 6-3-3 บรรจุกระสอบละ 25 ก.ก ราคาส่ง 450บาท ทำไมราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ( เป็นมูลค้างคาวได้มาจากการสัมประทานเจ้าเดียวในประเทศ เป็นค้างคาวชนิดกินแมลงพันธุ์หนูปากหย่น ขุด ออกมาจากถ้ำที่ทับถมมานานนับหลายร้อยปี ให้ธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ธาตุอาหารหลัก NPK 6-3-3 ธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรอง ที่พืชต้องการ ผ่านขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี่ของญี่ปุ่น ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดที่ผ่าน การเพาะเลี้ยงคัดแยกสายพันธ์ ช่วยยับยั้งการเจริญเติยโตของเชื้อราและแบคทีเรียในดิน ป้องกันโรคพืชทุกชนิด รากเน่าโคนเน่าทำให้ดินหลวมบำรุงดินกระตุ้นการแตกรากของพืชได้ดี ช่วยย่อยสะลายธาตุอินทรีย์ธรรมชาติใน ดิน ย่อยสะลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน ทำให้พืชอยากและพืชกินปุ๋ย ทำให้ต้นพืชอุดมสมบูรณ์แข็งแรง ออก ดอกออกผลได้ดีมาก ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย เพิ่มผลผลิต ยิ่งใช้ยิ่งรวย ) ปุ๋ยมูลค้างคาว ตราอินทรีย์ภัณท์ ปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานถึง 30 วัน ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ บำรุงดิน/บำรุงราก/บำรุงเปลือก/บำรุง ต้น/บำรุงใบ/บำรุงดอกและผล ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่น ข้าว/ข้าวโพด/มันสำประหลัง/อ้อย/ยางพารา/ปลาร์ม/ พืชผักทุกชนิดพืชล้มลุกและพืชยืนต้น สนับสนุนโดยห้างจอยมาร์ท www.coin.co.th เชิญร่วมเป็นสมาชิก ศูนย์ธุรกิจปุ๋ยมูลค้างคาว100% ค่าเอกสาร 450 บาท ท่านจะได้แคตตาลอ็คสินค้า,คู่มือบริษัท,หมายเลขสมาชิก,สินค้ามูลค่า 750 บาท ใช้ซื้อสินค้าที่ห้างจอยมาร์ท ( แปลงรายจ่ายเป็นรายได้ ) มีคะแนนสะสมคืนเงินเป็นโบนัสสิ้นเดือน ท่านจะได้รับ 1.ราคาส่วนลดของสินค้า 2.โบนัสรายเดือน 30%ส่วนตัว ( 425pv ขึ้นไป ) 3.สร้างทีมใต้ล่างได้2ทีมซ้าย-ขวา ( ทุกคนก็สร้างได้2ทีม ) จาก 1 เป็น 2 ,4,8,16,32,64.128,ไปเรื่อยถึง 30 ชั้น รวมจ่าย2%คิดตามจำนวนคน = 1,073,741,824.0คน 4.425pv= 8.50 บาท คูณ จำนวนคน 1,073,741,824.0คน เป็นเงิน = 9,126,805,504.0บาทจ่าย2% เป็นเงิน = 182,536,110.08บาทต่อเดือน 5.ถ้าท่านทำได้ 1.0%จะมีรายได้ = 1,825,361.10080จ0บาทต่อเดือน 6.ถ้าท่านทำได้ 0.1%จะมรายได้ =1,825.361บาทต่อเดือนปัจจุบันผมทำได้ถึงจุดนี้แล้ว ความสวยงามของธุรกิจ 1.รายได้จ่ายตลอดไปเราไม่อยู่ลูกหลานรับช่วงต่อไม่ต้องเริ่มต้นใหม่,เป็นมรดกตกทอดตลอดไป 2.ไม่ต้องรักษายอด 3.ไม่ต้องต่ออายุสมาชิก 4.ร้านและห้างจอยมาร์ทมี80สาขาทั่วประเทศ ( ร้านค้าปลีกค้าส่งอุปโภคบริโภคมีสินค้า 10,000รายการ รวมทั้งปุ๋ยมูลค้างคาวตราอินทรีย์ภัณท์จำหน่ายด้วย ) ห้างจอยมาร์ทแปลงรายจ่ายเป็นรายได้ ติดต่อคณ ปิยะวัฒน์ ธรรมวัฒจีระกุล 081 8173857 ดูข้อมูลบริษัท www.coin.co.th --------------------------------------------------------------------------------  
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 ปิยะวัฒน์    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 10 
21/11/2554  15:44 
ข้อความ : 
  [!^*!]โรงงานซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเคมี อินทรีย์ ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง สารปรับปรุงดิน หรือวัตถุดิบต่างๆจากทางโรงงาน มีในราคาโรงงานเลยครับ หรืว่าใครสนใจจะเป็นตัวแทนขายอิสระก็ได้ครับ สนใจโทร081-9972798 โทรมาคุยรายละเอียดได้เลยครับทุกวัน  
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 นฤพนธ์    [110.49.249.52]
 

     ความคิดเห็นที่ 11 
27/11/2554  22:37 
ข้อความ : 
  [!^*!]j&c เรียนท่านที่ซื้อของใช้ประจำวันและปุ๋ยทุกปี ท่านที่ปลูกยางพารา,อ้อย,ข้าว,มันสำประหลัง,พืชไร่พืชสวนพืชผักทุกชนิด แนะนำบริษัทจอยแอนด์คอยด์คอปอเรชั่นจำกัด คือคลังปุ๋ยชนิดเม็ด ปุ๋ยชนิดน้ำ สารใล่แมลง,สารบำรุงพืช,สารบำรุงสัตว์น้ำ กว่า10บริษัทไว้ให้ท่านเลือก รวมสินค้าในชีวิตประจำวันทุกชนิด เพียงท่านสมัครสมาชิก450บาท รับสินค้ามูลค้า750พร้อมแคตตาล๊อกสินค้าหมายเลขสมาชิก ไว้ซื้อสินค้าราคาส่ง ที่สาขาใกล้บ้าน ใช่ดีบอกต่อกำไรปลีก20-40% หากท่านแนะนำสมาชิกซื้อสินค้าท่านอาจรับรายได้รายวัน และรายเดือน 1000-15000บาทต่อวัน และ1.0บาท-18,147 ล้านบาทต่อเดือน ติดต่อ คุณปิยะวัฒน์ ธรรมวัตจีระกุล 0818173857 ท่านคือผู้โชคดีรายต่อไป  
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 ปิยะวัฒน์    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 12 
27/11/2554  22:38 
ข้อความ : 
  [!^*!]j&c เรียนท่านที่ซื้อของใช้ประจำวันและปุ๋ยทุกปี ท่านที่ปลูกยางพารา,อ้อย,ข้าว,มันสำประหลัง,พืชไร่พืชสวนพืชผักทุกชนิด แนะนำบริษัทจอยแอนด์คอยด์คอปอเรชั่นจำกัด คือคลังปุ๋ยชนิดเม็ด ปุ๋ยชนิดน้ำ สารใล่แมลง,สารบำรุงพืช,สารบำรุงสัตว์น้ำ กว่า10บริษัทไว้ให้ท่านเลือก รวมสินค้าในชีวิตประจำวันทุกชนิด เพียงท่านสมัครสมาชิก450บาท รับสินค้ามูลค้า750พร้อมแคตตาล๊อกสินค้าหมายเลขสมาชิก ไว้ซื้อสินค้าราคาส่ง ที่สาขาใกล้บ้าน ใช่ดีบอกต่อกำไรปลีก20-40% หากท่านแนะนำสมาชิกซื้อสินค้าท่านอาจรับรายได้รายวัน และรายเดือน 1000-15000บาทต่อวัน และ1.0บาท-18,147 ล้านบาทต่อเดือน ติดต่อ คุณปิยะวัฒน์ ธรรมวัตจีระกุล 0818173857 ท่านคือผู้โชคดีรายต่อไป  
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 ปิยะวัฒน์    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 13 
16/12/2554  19:29 
ข้อความ : 
 a623727717598 [!^*!]เช็คราคาปุ๋ยเคมีตราจ้าวพายุทุกสูตร วันนี้ ถึง 31 ธ.ค.2554 ที่นี่!!! ชื่อสินค้า ราคา [0001] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 30-0-0 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 15,000 บาท [0002] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 16-8-8 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 15,200 บาท [0003] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 16-16-8 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 17,400 บาท [0004] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 15-7-18 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 17,000 บาท [0005] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 18-4-6 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 14,600 บาท [0006] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 15-15-15 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 17,600 บาท [0007] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 16-20-0 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 17,400 บาท [0008] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 14-5-7 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 14,600 บาท [0009] ปุ๋ยเคมี จ้าวพายุ สูตร 16-10-6 ส่งฟรีทั่วประเทศ หน้าโรงงานราคาตันละ 15,200 บาท http://www.akesuphan.net  
ลิงค์ :   http://www.akesuphan.net
ผู้ตอบ : 
 ข่าวราคาปุ๋ยเคมี2555    [101.51.6.91]
 

     ความคิดเห็นที่ 14 
21/12/2554  22:44 
ข้อความ : 
  [!^*!]ผมมีลูกค้าจำนวนมากที่ปลูกมันเเละนาข้าวในเขต จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระเเก้ว เเละชลบุรี ต้องการอยากจะเปิดร้านขายปุ๋ยยาในหมู่บ้าน ต้องการบริษัทปุ๋ยที่ต้องการขยายตลาด ขายสินค้าให้เราในระบบเครดิตระยะยาว ท่านใดสนใจติดต่อ โจ้ 081-1619935 boyby007@gmail.com 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 jeo    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 15 
08/01/2555  18:21 
ข้อความ : 
  [!^*!]ไม่ทราบใครจะให้ข้อมูลผมบ้างครับ แค่ผมอยากเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยครับ เน้น ปุ๋ยที่ใช้กับ การปลูกยางพาราและปลูกข้าวครับ ไม่ทราบต้องทำเรื่องที่ไหน ต้องใช้เครื่องมืออะไรในการผลิต ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับ ต้องนำเข้าอย่างเดียวหรือเปล่า ขอรายละเอียดให้ผมด้วยนะครับ คิดอยากทำโรงงาน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี กำลังหาข้อมูลครับ ขอบคุณครับ ถ้าเป็นไปได้ ขอข้อมูลมาทางเมล์ทีนะครับ taweechai07@hotmail.com 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 wee    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 16 
29/03/2555  07:34 
ข้อความ : 
 a51560529328 [!^*!] จากเทคโนโลยีล่าสุดและการวิจัยที่คำนึงถึงปัจจัย ?ให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ ให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และเงิน? สูตรไฮไลฟ์โกรได้ออกมาสองสูตร(ไฮไลฟ์โกรเอส-แอล) เพื่อตอบสนองและทำหน้าที่ตรงความต้องการของเกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรไทยในหลายพื้นที่ประสบปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการปรับปรุงบำรุงดินขาดการเติมอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ดินจึงมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะจับตัวกันแน่นแข็ง ระบบนิเวศไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดิน ทำให้พืชที่ปลูกในพื้นที่เหล่านี้มีการตอบสนองกับต่อปุ๋ยเคมีที่ใส่น้องลง เกษตรกรจึงเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากขึ้น โดยหวังว่าจะให้พืชตอบสนองตามที่ต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองที่เพิ่มมากขึ้น คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ " ไฮไลฟ์โกร (Hylifegro) " ไฮไลฟ์โกรเอส (Hylifegro-S) และ ไฮไลฟ์โกรแอล (Hylifegro-L) " อาหารพืช ไฮไลฟ์โกร (Hylifegro)" เป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสาร อาหารพืช สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช วัตถุดิบในการผลิต สั่งนำเข้าจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างในผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม...  
ลิงค์ :   http://hylifegros-l.yolasite.com/
ผู้ตอบ : 
 ทิพยดา    [61.90.49.133]
 

     ความคิดเห็นที่ 17 
03/04/2555  10:57 
ข้อความ : 
  [!^*!]แนะนำให้วางแผนระบบ คิดเงินหน้าร้านนะคะ จากที่เคยใช้ระบบการคิดเงินมา ทำให้ระบบการคิดเงินดีขึ้่นและ ระบบสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้า ต้นทุน วิเคราะห์กำไรขาดทุนได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอสิ้นงวด แนะนำโปรแกรม POSWARE เลยคะ เป็นโปรแกรมที่รวบรวมระบบงานสำหรับการบริหารไว้ ถึง 10 ระบบ ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันอัตโนมัติ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและลด ความผิดพลาดจาก การจัดทำเอกสาร และตัวเลขต่างๆ POSWARE 2007 เป็นระบบที่มีความเสถียรสูง ปราศจากการทำงานที่ผิดพลาด เนื่องจากได้ผ่านการ ทดสอบอย่างหนัก และมีการจำลองการใช้งานจริง(จากทีมทดสอบของบริษัท) โดยป้อนข้อมูลตลอด ทั้งวันและตรวจสอบตัวเลขจากรายงานตลอดเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.posware.net/software.php  
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 wanida    [180.183.102.254]
 

     ความคิดเห็นที่ 18 
08/06/2555  13:02 
ข้อความ : 
  [!^*!]ปุ๋ยมูลค้างคาว ตราเขาเพชร สูตร 6-3-3 อินทรีย์เคมี ผลิตจากมูลค้าวคาว เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด (คุณภาพยอดเยี่ยม) กระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคา 660 บาท สั่ง 500 กระสอบขึ้นไป ราคา 550 บาท สอบถาม 086-9380102 (ต้น) ใช้ 1 กระสอบ ต่อ 1 ไร่ *ขนาดทดลอง 1 กิโลกรัม ราคา 35 บาท คุณสมบัติ -มูลค้างคาวที่สะสมกันในถ้ำเป็นเวลานานจนสลายตัวกลายเป็นปุ๋ย ให้ธาตุทั้งในโตรเจน ฟอสฟอรัสทและโฟแทสเซียม ทำให้มีปริมาณความแข็มข้นของธาตุอาหารพืชสูงทัดเทียมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ -ผลของการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว ทำให้ดินร่วนไม่เกาะกันแน่น เมื่อแข็งตัว ความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ในระดับที่พอเหมาะกับความเจริญเติบโตของพืช -การใช้มูลค้างคาว ทำให้เชื้อแบคทีเรียในดินทำการย้อยสลายอินทรีย์สารเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารพืชได้ง่ายขึ้น -มูลค้างคาวให้ธาตุอาหารเสริมของพืช ได้แก่ แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมดินเลนั่ม อย่างพอเพียงกับความต้องการของพืช -การใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันจะทำให้ผลตกค้างของปุ๋ย เคมีในดินค่อยๆสลายเป็นอาหารพืช และดินกลับสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ -ในมูลค้างคาวมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ทั้งใน พืชผัก พืชสวน พืชไร่ และไม้ดอก ไม้ประดับ จ ช่วยเพิ่มในเรื่องของ สีสัน รสชาติ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี **มูลค้างคาวพันธุ์ที่กินแมลงเป็นอาหาร(แร่ธาตุครบ) ธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสเฟต โปรแทสเซี่ยม ) ธาตุอาหารรอง (แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม กำมะถัน ) ธาตุอาหารเสริม (เหล็ก ซิลิคอน สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม ) กรดฮิวมิก - จุิลินทรีย์ ชนิดทนความร้อน(นำเข้าจากประเทศอิสราเอล) ถูกแดดโดยไม่เสื่อมสภาพและมีส่วนผสมอื่นๆอีก(ขอรายละเอียดได้) ผลการเปรียบเทียบมูลสัตว์ต่างๆกับมูลค้างคาว มูลค้างคาวมีไนโตรเจน (N) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆประมาณ 20 เท่า มูลค้างคาวมีฟอสฟอรัส (P) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆ ประมาณ 130 เท่า มูลค้างคาวมีโพเทสเซียม (K) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆ ประมาณ 4 เท่า *หมายเหตุ ไนโตรเจน (N) ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี ลำต้นและใบแข็งแรง ฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้พืชแข็งแรงทั้งส่วนราก ลำต้น ใบ ออกดอก ออกผล โพแทสเซียม (K) ทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้น ส่วนประกอบสำคัญในการผลิตปุ๋ย 1 วัตถุดิบมูลค้างคาว มูลค้างคาวจำนวนมหาศาลที่บริษัทฯได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวนั้น สามารถนำมาผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีประโยชน์ต่อพืชมากมาย อุดมไปด้วยธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการ และพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ 2 สารอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทฯได้นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเท่าทวีคูณ เพราะสารอาหารดังกล่าวมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม รวมทั้งฮิวมัส ฮิวมิค อะมิโน สารอาหารชนิดนี้เป็นเคมีธรรมชาติ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลไม่ได้ตีค่าเป็นเคมี แต่ด้วยคุณค่านั้นเหนือกว่าเคมีนำเข้าโดยทั่วไป การปลดปล่อยต่างกัน ให้คุณค่าที่สูงกว่า พืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า 3 จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอล เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยของทางบริษัทฯ จุลินทรีย์สายพันธุ์นี้ มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ สามารถทำลายเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของรากเน่า โคนเน่า ในพืชทุกชนิด ช่วยพัฒนาระบบราก ปรับสภาพดินที่เสียให้ร่วนซุย ปรับค่า PH ของดินให้เหมาะสม ------------------------------------------------------------------ สรุปผลจากการใช้ในนาข้าว 1 ราก ทำให้รากยาว ขาวอวบ พืชหาอาหารได้ดีกว่า ทำให้เจริญเติบดตได้ดี 2 แตกกอดี ช่วยเพิ่มการแตกกอ เพิ่มจำนวนต้น รวงที่มากขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3 เขียว ข้าวเขียวทนเขียวนานกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ข้าวเริ่มเขียวพร้อมกัน เขียวเสมอกัน 4 ต้นเขียวใบตั้ง ลำต้นแข็งแรง ข้าวไม่ล้ม ช่วยต้านทานโรคและแมลงได้ดี ช่วยลดค่ายาฆ่าแมลงลงได้ 5 ข้าวรวงใหญ่ รวงยาว เมล็ดข้าวแกร่ง ไม่ลีบ น้ำหนักดี ข้าวสุกแก่พร้อมกัน ไม่โดนตัดราคา 6 ขั้วเหนียว ข้าวไม่หลุดร่วงง่าย ลดการสูญเสียผลผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 7 ข้าวสุกก่อน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน ช่วยลดต้นทุนค่าสูบน้ำเข้านา 8 ช่วยปราบหอยเชอรี่ได้ ช่วยลดต้นทุนค่ายาปราบหอย 9 ดินเป็นหล่ม สภาพดินดี มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ ปุ๋ยมูลค้างคาวสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีกว่าและนานกว่าปุ๋ยเคมี ทำให้ธาตุอาหารในดินมีมาก สังเกตจากใบธงเขียวยันวันเกี่ยว ช่วยปรับโครงสร้างดิน ฟื้นฟูสภาพดิน ทำให้ดินดีขึ้น ----------------------------------------------------------------- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในไม้ผล เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในไม้ผล เช่น ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง ทุเรียน เงาะ เป็นต้น *ระยะยังไม่มีผล ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3 อัตรา 2 ? 3 กก. /ต้น /ครั้ง ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ โตไว ใบใหญ่ ใบหนา ใบมัน *ระยะมีผลแล้ว ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3 อัตรา 3 ? 4 กก. /ต้น /ครั้ง ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของต้น ทำให้ใบใหญ่ ใบหนา ใบมัน ติดดอกดก ติดผลดก ผลใหญ่ รสชาติดี น้ำหนักดี สีสวยสีเข้ม ------------------------------------------------------------------ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในยางพารา *ในยางเล็กก่อนเปิดกรีด ( ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ช่วงต้นฝน ) ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3 อัตรา 0.5 กก. /ต้น /ครั้ง ช่วยเร่งต้น ทำให้ยางโตไว ใบใหญ่ ใบหนา ใบมัน ต้นยางสมบูรณ์มาก แทงฉัตร 60 ? 80 ต่อฉัตร *ในยางเล็กก่อนเปิดกรีด ( ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ช่วงปลายฝน ) ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3 อัตรา 0.5 กก. /ต้น /ครั้ง ช่วยเร่งต้น ทำให้ยางโตไว ใบใหญ่ ใบหนา ใบมัน ต้นยางสมบูรณ์มาก แทงฉัตร 60 ? 80 ต่อฉัตร *ในยางเปิดกรีด ( ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ช่วงต้นฝน ) ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 ? 3 อัตรา 1 กก./ต้น/ครั้ง ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ป้องกันยางหน้าตาย ช่วยขยายท่อน้ำยาง ทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นน้ำยางสูง *ในยางเปิดกรีด ( ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ปลายฝน ) ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 ? 3 อัตรา 1 กก./ต้น/ครั้ง ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ป้องกันยางหน้าตาย ช่วยขยายท่อน้ำยาง ทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นน้ำยางสูง  
ลิงค์ :   ton_levelup@hotmail.com
ผู้ตอบ : 
 ต้น    [180.183.177.88]
 

     ความคิดเห็นที่ 19 
26/08/2555  21:38 
ข้อความ : 
 a804142672861 [!^*!]จำหน่ายท่อพีวีซี ประปา เกษตร ร้อยสายไฟ ทุกชนิด ทุกขนาด ราคาส่ง ราคาโรงงาน สำหรับผู้นำไปใช้และนำไปจำหน่าย ขนส่งฟรีทั่วประเทศ ติดต่อ 0865892395 website http://www.businessthailand2501.com {emo1} {emo1}  
ลิงค์ :   http://www.businessthailand2501.com
ผู้ตอบ : 
 pvcpipe    [192.168.102.11]
 

     ความคิดเห็นที่ 20 
13/11/2013  16:08 
ข้อความ : 
 ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ต้องมีใบประกอบการหรือใบอนุญาตอะไรบ้างค่ะ 
ลิงค์ :   
ผู้ตอบ : 
 Muthita    [171.98.69.174]
 

  1
 
 
   แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น : 
*
 
เยี่ยม แย่ ยิ้มใหญ่ ยิ้มน้อย เขิน แลบลิ้น ตกใจ ร้องไห้ สงสัย ขอโทษ หดหู่ อย่าน่ะ ต่อว่า โอเค 
แทรกลิงค์ URLแทรกรูปย่อหน้าตัวหนาตัวเอียงเส้นใต้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีชมพูสีเทา
ชื่อ : 
 *
รหัสผ่าน : 
เจ้าของร้านสมาชิก  (ในกรณีที่เป็นสมาชิก)
รูปภาพ : 

(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 80 Kb)
ลิงค์ : 
 
อีเมล์ : 
Validation Code : 
*
 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
By กะ-เสด-โซน *** Ka-Set-Zone .
Copyright 2003-2009 Weloveshopping.com All rights reserved.