ขณะนี้กำลังปิดเพื่อปรับปรุงร้านค้าอยู่  จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ค่ะ