ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดร้านชั่วคราว เปิดวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเจ้าของร้านหยุดลาคลอดบุตรค่ะ