ขายนาฬิกา นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ
 http://www.duwayla.com[นาฬิกาข้อมือ ไซโก้,คาสิโอ]   
 สถิติของร้าน
 เปิดร้าน 05/12/2008 
 ปรับปรุงร้าน 03/12/2019 
 ผู้ชมร้านทั้งหมด 3,612,038 
 สินค้าทั้งหมด 460 
 ทะเบียนพาณิชย์
  
3569900217489
หมวดหมู่สินค้า
  ดัชนีราคาสินค้า
  ดูสินค้าทั้งหมด (460)
  Casio G-Shock
  Casio Giez
  Casio Standard
  Casio Marine Gear
  Casio Hunting Timer
  Casio Beside
  Casio Out Gear
  Casio Fishing Gear
  Casio Edifice
  Casio Duro200
  Casio Sheen (ญ)
  Casio Baby G (ญ)
  Casio Poptone (ญ)
  Casio DataBank (ญ/ช)
  Casio Protrek
  Seiko
  Orient
  Olympia Star
  Rado
  ALBA
  Citizen
  Longines
  Oris
  Swatch
  นาฬิกาข้อมือคู่รัก
  นาฬิกา เก่าสะสม
  สายนาฬิกา
  กล่องใส่นาฬิกา
  อุปกรณ์ อะไหล่นาฬิกา
 ค้นหาสินค้าบริการของร้าน
  หน้าแรก
  ข่าวสาร
  เว็บบอร์ด
  บทความน่าสนใจ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการรับสินค้า
  Direct Pay
  สินค้าในรถเข็น
  Track&Trace
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Main Page
  Add Favorite
 Link
  Weloveshopping.com
  อาหารเสริม
  ป้ายไฟ
  รับออกแบบเว็บไซต์
     บทความน่าสนใจ
รูปประกอบ: 
หัวเรื่อง:    สถานการณ์อุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วน
บทความ:   

1.  บทนำ

อุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วน  เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก  โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา ในอดีตผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำของโลกได้สนใจย้ายฐานการลงทุนเข้ามาที่ประเทศไทย เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐและปัจจัยที่สำคัญคือต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่าประเทศอื่น โรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเป็นการร่วมลงทุน และเป็นบริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ในต่างประเทศ ที่ผลิตนาฬิกาสำเร็จรูป ชิ้นส่วนและอุปกรณ์และส่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่ในต่างประเทศ เป็นผลทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ประกอบกับ
แรงงานมีทักษะความชำนาญรวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ครบ
วงจรมากกว่าประเทศอื่นๆ
อุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วนมีอัตราการผลิตขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรและรายได้ประชากร  โดยในปี 2543 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 11,823.5 ล้านบาท
การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐจะทำให้สามารถพัฒนาไปได้ในทิศทางที่เหมาะสมและจะสามารถรักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วนไว้ในประเทศต่อไป

 2.  การผลิต  

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วนครั้งแรกในปี 2511   โดยมีนักลงทุนต่างชาติผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น  ฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ เข้ามาลงทุนและร่วมลงทุน และบางส่วนผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตได้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนให้กับประเทศผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำของโลก และสามารถพัฒนาทักษะฝีมือในการผลิตจนสามารถผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์นาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจนสามารถผลิตได้อย่างครบวงจรและส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่ รวมทั้งส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ๆ ด้วย  จนกระทั่งในปี 2525 ได้มีการประกอบนาฬิกาสำเร็จรูปขึ้นในประเทศไทย  ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกายังต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต โดยนำเข้าวัตถุดิบร้อยละ 50-70 ของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตชิ้นส่วนได้เกือบทุกประเภทแต่ยังไม่สามารถสนองความต้องการตลาดได้อย่างเพียงพอ การประกอบนาฬิกาสำเร็จรูปของประเทศไทยต้องใช้ชิ้นส่วนจากต่างประเทศร่วมกับชิ้นส่วนในประเทศในสัดส่วนประมาณ 3 : 1  และการประกอบนาฬิกาสำเร็จรูปยังคงมีลักษณะเป็นการรับจ้างผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยมีบางส่วนส่งกลับไปยังบริษัทแม่  และจากมาตรการส่งเสริมการส่งออกและนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ต่าง มากมายแก่ผู้ผลิตเพื่อการส่งออก จึงทำให้โรงงานประกอบนิยมนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตและส่งออกมากกว่าจะใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ


จำนวนโรงงาน คนงาน และเงินลงทุน

ปี

โรงงาน (โรง)

คนงาน (คน)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

2539

47

12,010

4,047.3

2540

50

12,756

4,412.8

2541

51

12,776

4,414.3

2542

51

12,776

4,414.3

2543

51

12,776

4,414.3

ที่มา  :  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  :  ข้อมูลปี 2543 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

โรงงานอุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วน สิ้นปี 2543 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 51 โรงงาน ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพฯ 30 โรงงาน คิดเป็นร้อยละที่เหลือเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีจำนวน
แรงงานทั้งสิ้น 12,776 คน มีเงินลงทุนประมาณ 4,414.3 ล้านบาท ขนาดของโรงงานส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดเล็ก เป็นโรงงานประกอบและผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา   สำหรับโรงงานที่ผลิตเครื่องนาฬิกายังมีน้อยมากภายในประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก
58.8

โรงงานขนาดเล็ก หรือโรงงานที่มีเงินลงทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท

จำนวนโรงงานขนาดเล็ก มีโรงงานมากที่สุดรวม 36 โรงงาน จำนวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 3,884  คน  โดยจำแนกเป็นโรงงานในเขตกรุงเทพฯ  26  โรงงาน  มีจำนวนแรงงานรวม  2,568  คน   และในส่วนภูมิภาค 10 โรงงาน  

โรงงานขนาดกลาง หรือโรงงานที่มีเงินลงทุนระหว่าง 50-200 ล้านบาท

จำนวนโรงงานขนาดกลาง มีจำนวนโรงงาน 8 โรงงาน จำนวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 2,213 คน  โดยจำแนกเป็นโรงงานในเขตกรุงเทพฯ 4 โรงงาน มีจำนวนแรงงานรวม 1,374 คน  นอกนั้นกระจัดกระจายในส่วนภูมิภาคอีก 4 โรงงาน ใช้เงินลงทุนรวม 839.0 ล้านบาท

โรงงานขนาดใหญ่ หรือโรงงานที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 200 ล้านบาท ขึ้นไป

จำนวนโรงงานขนาดใหญ่มีจำนวน 7 โรงงาน เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วคิดเป็นร้อยละ 13.7  ของจำนวนโรงงานทั้งหมด มีจำนวนแรงงานรวม 6,679 คน    ซึ่งเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาคทั้งหมด

3.    วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

3.1  นาฬิกาสำเร็จรูป  วัตถุดิบในการผลิตนาฬิกาสำเร็จรูปของไทยแบ่งได้ 2 ประเภท  คือ

(1)       วัตถุดิบขั้นต้นและกึ่งสำเร็จรูป ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตนาฬิกาแบบแขวน หรือตั้งโต๊ะประกอบด้วย วัตถุดิบทั้งที่ผลิตได้ในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนี้

Ø        เม็ดพลาสติก ABS สำหรับผลิตตัวเรือนและฝาปิดด้านหลัง นำเข้าจากประเทศไต้หวันและฮ่องกง

Ø        สีและเคมีภัณฑ์สำหรับเคลือบตัวเรือนนาฬิกา นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

Ø        กระจกผลิตได้ในประเทศ เซลลูลอยด์สำหรับทำฝาครอบและหน้าปัด นำเข้าจากญี่ปุ่น

Ø        ลวดทองแดงใช้พันกับฉนวนเป็นคอยล์ ผลิตได้ในประเทศ

Ø        แผงวงจรอื่น และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าจากประเทศเยอรมนีและไต้หวัน

(2)       วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป นำเข้าประมาณร้อยละ 75.0 ประกอบด้วย

Ø        เครื่องนาฬิกา  ส่วนใหญ่นำเข้าสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากราคาถูกกว่า
สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี

Ø        ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ  ส่วนใหญ่นำเข้าตัวเรือนที่ผลิตอย่างหยาบ มาตกแต่งใหม่

Ø        ตัวเรือนนาฬิกาแขวนและตั้งโต๊ะ  ผลิตในประเทศ

Ø        หน้าปัด  นำเข้าจากบริษัทแม่เป็นส่วนใหญ่

Ø        สายนาฬิกาหนัง  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศส่วนสายโลหะนำเข้าจากประเทศฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น

3.2   ชิ้นส่วนนาฬิกา  ที่ผลิตได้ในประเทศ ประกอบด้วย

Ø        หน้าปัดนาฬิกา (Dials) วัตถุดิบที่ใช้คือ โลหะเงิน แผ่นทองเหลือง ทองคำ Rhodium Cyanide
สีและเคมีภัณฑ์สำหรับตกแต่ง หน้าปัดส่วนใหญ่นิยมทำจากทองเหลือง เนื่องจากสามารถใช้ความละเอียดประณีตในการเจียระไนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้มากกว่าโลหะชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากคุณภาพดีกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ

Ø        ตัวเรือนนาฬิกา (Cases) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือตัวเรือนและฝาปิดด้านหลัง วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ทองเหลือง แผ่นโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) พลาสติก กระจก เซลลูลอยด์

สีเคลือบผิว กระดาษทรายน้ำ และน้ำยาขัด โดยทั่วไปตัวเรือนมี 2 ประเภท คือ
ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ ทำจากโลหะปลอดสนิมซึ่งนำเข้า และตัวเรือนนาฬิกาแขวน

ตั้งโต๊ะและนาฬิกาปลุก ส่วนใหญ่เป็นแบบตัวเรือนพลาสติกซึ่งผลิตในประเทศ

Ø        สายนาฬิกา (Bands) โดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือสายนาฬิกาโลหะปลอดสนิม ประกอบด้วยสายโลหะปลอดสนิม สายทองเหลืองและที่ทำจากโลหะมีค่า ตกแต่งหรือประดับด้วย

อัญมณีต่างๆ อีกชนิดคือสายนาฬิกาหนังและหนังเทียม ซึ่งทำจากหนังจระเข้  หนังวัว หนังสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไป  หนังฟอกและวัสดุเทียมหนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ผลิตได้ภายในประเทศ

Ø        เครื่องนาฬิกา (Movements) เป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดในการผลิตนาฬิกา วัตถุดิบที่ใช้คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิพโมดูล และ Capacitor ในอดีตต้องนำเข้าทั้งหมด แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้เกือบทุกประเภท

 

4.    โครงสร้างต้นทุนการผลิต

นาฬิกาและชิ้นส่วนมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลัก รูปแบบของนาฬิกาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงสร้างต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนาฬิกาที่มี
รูปแบบที่มีความซับซ้อนมากจะใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศในอัตราสูงถึงร้อยละ
70

สำหรับชิ้นส่วนนาฬิกาแต่ละประเภท โครงสร้างต้นทุนจะแตกต่างกันไป เช่น หน้าปัดนาฬิกา
ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 90.0 ของต้นทุนวัตถุดิบ

 

ต้นทุนการผลิตนาฬิกาและชิ้นส่วน

  

 หน่วย : ร้อยละ(มูลค่า)

ผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ

ต้นทุน

วัตถุดิบ

ค่า

แรงงาน
ค่าเสื่อม
ราคา
อื่นๆ
รวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ

1. นาฬิกาสำเร็จรูป

26.0
74.0

65.0

17.0

10.0

8.0

100.0

2. หน้าปัดนาฬิกา

10.0
90.0

40.0

40.0

15.0

5.0

100.0

3. สายนาฬิกา

      9.5
90.5

60.0

25.0

10.0

5.0

100.0

4. ตัวเรือนนาฬิกา

10.5
89.5

70.0

15.0

       5.0

10.0

100.0

5. เครื่องนาฬิกา

      9.5
90.5

50.0

20.0

25.0

5.0

100.0

ที่มา : การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต

5.2           การตลาด

5.1 ตลาดต่างประเทศ 

การส่งออกนาฬิกาและชิ้นส่วนไปยังตลาดต่างประเทศ มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นในช่วง
ปี 2539-2543 ตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยมี 5 ประเทศรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.1 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด กลุ่มประเทศผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่ของโลก ได้แก่ประเทศฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ
35.6 
ซึ่งเป็นตลาดสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังตลาดอื่น   รองลงมาคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.7  11.0  5.1 และ 4.7 ตามลำดับ

 

 

ตลาดส่งออกนาฬิกาและชิ้นส่วน  ปี 2539 - 2543

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าการส่งออก : ล้านบาท

 

กลุ่มประเทศ

2539

2540

2541

2542

2543

 

เฉลี่ย

 

ร้อยละ

1. สหภาพยุโรป

634.0

685.9

815.8

800.5

747.6

 

(736.8)

 

(6.2)

    1.1 เยอรมนี

545.6

595.6

657.7

540.2

470.7

 

 562.0

 

(4.7)

    1.2 อื่น ๆ

88.4

90.3

158.1

260.3

276.9

 

174.8

 

(1.5)

2. อาเซียน

941.7

1,092.1

986.6

602.0

663.5

 

(857.2)

 

(7.2)

    2.1 สิงคโปร์

624.7

646.4

644.8

532.9

565.8

 

602.9

 

(5.1)

    2.2 อื่น ๆ

317.0

445.7

341.8

69.1

97.7

 

254.3

 

(2.1)

3. ประเทศอื่น ๆ

9,541.8

10,634.1

12,342.9

8341.3

10,412.4

 

(10,254.5)

 

(86.5)

    3.1 ฮ่องกง

5,050.8

5,004.6

4,953.9

3,046.1

3,063.7

 

4,223.8

 

(35.6)

    3.2 ญี่ปุ่น

1,186.0

1,516.2

1,698.8

1,087.6

1,052.0

 

1,308.1

 

(11.0)

    3.3 สหรัฐอเมริกา

108.4

109.6

216.1

214.2

574.8

 

 244.6

 

(2.1)

    3.4 สวิตเซอร์แลนด์

2,927.6

3,398.2

4,743.1

3,802.9

4,483.3

 

 3,871.0

 

(32.7)

    3.5 อื่น ๆ

269.0

605.5

731.0

190.5

1,238.6

 

606.9

 

(5.1)

รวม

11,117.5

12,412.1

14,145.3

9,743.8

11,823.5

 

(11,848.4)

 

(100.0)

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ : ปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

           

 

5.1.1  ตลาดส่งออกนาฬิกาสำเร็จรูป

การส่งออกนาฬิกาสำเร็จรูป ในช่วงปี 2539 2543 มีมูลค่าเฉลี่ย 4,729.6 ล้านบาท  ตลาดส่งออกที่สำคัญของนาฬิกาสำเร็จรูปของประเทศไทย คือกลุ่มประเทศรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศฮ่องกง สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 49.5 รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 23.4  6.9  และ 5.1 ตามลำดับ

ปี 2543 ประเทศไทยส่งออกนาฬิกาสำเร็จรูปคิดเป็นมูลค่า 5,688.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2542 ร้อยละ 10.0  โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2542 สูงถึงร้อยละ 246.5  ขณะเดียวกันที่ส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป ปี 2543 คิดเป็นมูลค่า 581.7 ล้านบาทลดลงจากปี 2542 ร้อยละ 9.1

 

ตลาดส่งออกนาฬิกาสำเร็จรูป  ปี 2539 - 2543

 

 

 

 

 

 

มูลค่าการส่งออก : ล้านบาท

 

 

กลุ่มประเทศ

2539

2540

2541

2542

2543

 

เฉลี่ย

 

ร้อยละ

 

1. สหภาพยุโรป

289.1

369.2

541.8

639.6

581.7

 

(484.3)

 

(10.2)

 

    1.1 เยอรมนี

209.1

288.9

401.7

403.9

333.5

 

327.4

 

(6.9)

 

    1.2 อื่น ๆ

80.0

80.3

140.1

235.7

248.2

 

156.9

 

(3.3)

 

2. อาเซียน

287.1

308.3

292.1

233.6

433.7

 

(311.0)

 

(6.6)

 

    2.1 สิงคโปร์

195.0

217.8

242.4

173.1

367.9

 

 239.2

 

(5.1)

 

    2.2 อื่น ๆ

92.1

90.5

49.7

60.5

65.8

 

71.7

 

(1.5)

 

3. ประเทศอื่น ๆ

3,133.4

3,161.5

4,443.8

4,259.9

4,673.2

 

(3,934.4)

 

(83.2)

 

    3.1 ฮ่องกง

1,860.6

1,518.2

2,489.5

2,909.8

2,921.9

 

2,340.0

 

(49.5)

 

    3.2 ญี่ปุ่น

971.1

1,248.1

1,442.1

947.7

935.3

 

1,108.9

 

(23.4)

 

    3.3 สหรัฐอเมริกา

60.5

67.1

138.7

154.7

536.1

 

191.4

 

(4.0)

 

    3.4 สวิตเซอร์แลนด์

44.7

120.0

150.3

135.5

138.2

 

117.7

 

(2.5)

 

    3.5 อื่น ๆ

196.5

208.1

223.2

112.2

141.7

 

176.3

 

(3.7)

 

รวม

3,709.6

3,839.0

5,277.7

5,133.1

5,688.6

 

(4,729.6)

 

(100.0)

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ : ปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

  

5.1.2  ตลาดส่งออกชิ้นส่วนนาฬิกา

ตลาดส่งออกชิ้นส่วนนาฬิกา มีมูลค่าสูงประมาณร้อยละ 5070 ของมูลค่าการส่งออกนาฬิกาและชิ้นส่วนทั้งหมด ด้วยแรงงานที่มีความละเอียดปราณีตและค่าจ้างที่ต่ำมีผลทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนของประเทศผู้ผลิตชั้นนำของโลก  แต่ปัจจุบันการส่งออกชิ้นส่วนนาฬิกาเริ่มชะลอตัวลง โดยปี 2539 มีมูลค่า 7,407.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2543 มีมูลค่าการส่งออก 6,134.9 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 17.2  ซึ่งในช่วงดังกล่าวเคยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.7 และในปี 2541
เริ่มสูญเสียตลาดบางส่วนให้กับประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

ตลาดส่งออกชิ้นส่วนนาฬิกา  ปี 2539 - 2543

 

 

 

 

 

 

มูลค่าการส่งออก : ล้านบาท

 

 

กลุ่มประเทศ

2539

2540

2541

2542

2543

 

เฉลี่ย

 

ร้อยละ

 

1. สหภาพยุโรป

344.9

316.7

274.0

160.8

165.9

 

(252.5)

 

(3.5)

 

    1.1 เยอรมนี

336.5

306.7

256.0

136.3

137.2

 

234.5

 

(3.3)

 

    1.2 อื่น ๆ

8.4

10.0

18.0

24.5

28.7

 

17.9

 

(0.3)

 

2. อาเซียน

654.6

783.8

694.5

368.4

229.8

 

(546.2)

 

(7.7)

 

    2.1 สิงคโปร์

429.7

428.5

402.4

359.7

197.9

 

363.6

 

(5.1)

 

    2.2 อื่น ๆ

224.9

355.3

292.1

8.7

31.9

 

182.6

 

(2.6)

 

3. ประเทศอื่น ๆ

6,408.3

7,472.6

7,899.1

   4,081.5

5,739.2

 

(6,320.1)

 

(88.8)

 

    3.1 ฮ่องกง

3,190.1

3,486.4

2,464.4

136.3

141.9

 

    1,883.8

 

(26.5)

 

    3.2 ญี่ปุ่น

214.8

268.1

256.7

139.9

116.6

 

       199.2

 

(2.8)

 

    3.3 สหรัฐอเมริกา

47.9

42.5

77.4

59.5

38.7

 

        53.2

 

(0.7)

 

    3.4 สวิตเซอร์แลนด์

2,882.9

3,278.2

4,592.8

3,667.4

4,345.1

 

    3,753.3

 

(52.7)

 

    3.5 อื่น ๆ

72.6

397.4

507.8

78.4

1,096.9

 

       430.6

 

(6.0)

 

รวม

7,407.8

8,573.1

8,867.6

4,610.7

6,134.9

 

(7,118.8)

 

(100.0)

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ : ปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

 


การส่งออกชิ้นส่วนนาฬิกาในช่วงปี 25392543 มีมูลค่าเฉลี่ย 7,118.8 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.1 ของมูลค่าการส่งออกนาฬิกาและชิ้นส่วนทั้งหมด ตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และเยอรมนี สัดส่วนร้อยละ 26.5  5.1 และ 3.3 ตามลำดับ

 

5.2                        ตลาดในประเทศ

นาฬิกาสำเร็จรูปทั้งประเภทข้อมือ พกพา และชนิดตั้งโต๊ะ หรือแบบแขวนที่ประกอบในประเทศเป็นประเภทการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคในตลาดระดับล่างได้บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นนาฬิกาสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จึงเป็นการนำเข้า

สำหรับชิ้นส่วนนาฬิกาผู้ผลิตทำการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการจำหน่ายในประเทศโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการจำหน่ายระหว่างผู้ประกอบการส่งออกนาฬิกาด้วยกัน ชิ้นส่วนนาฬิกาที่ผลิตเพื่อจำหน่ายตลาดในประเทศ ได้แก่ สายนาฬิกา โดยเฉพาะแบบหนัง ซึ่งมีโรงงานผลิตรองรับความต้องการตลาดเพียงพอ แม้ว่าไทยจะสามารถผลิตนาฬิกาสำเร็จรูปได้ในประเทศ แต่ยังต้องมีการนำเข้านาฬิกาและชิ้นส่วน โดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือราคาแพง ตกแต่งหรือประดับด้วยโลหะมีค่าต่างๆ และนาฬิกาแขวนหรือตั้งโต๊ะ แบบโบราณสำหรับสะสม ตกแต่งอาคาร ที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง นาฬิกาข้อมืออัตโนมัติที่มีราคาแพง ตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ 57.2 รองลงมาคือญี่ปุ่น ฮ่องกง และประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 17.8  11.9 และร้อยละ 5.3 ตามลำดับ

ตลาดนำเข้านาฬิกาและชิ้นส่วน  ปี 2539 - 2543

 

 

 

 

 

 

มูลค่าการนำเข้า : ล้านบาท

 

 

กลุ่มประเทศ

2539

2540

2541

2542

2543

 

เฉลี่ย

 

ร้อยละ

 

1. สหภาพยุโรป

137.3

177.0

219.5

176.4

219.1

 

(185.9)

 

(2.5)

 

    1.1 เยอรมนี

64.4

84.6

138.6

111.8

111.7

 

 102.2

 

(1.4)

 

    1.2 อื่น ๆ

72.9

92.4

80.9

64.6

107.4

 

83.6

 

(1.1)

 

2. อาเซียน

136.4

136.3

 127.1

74.5

167.0

 

(128.3)

 

(1.7)

 

    2.1 สิงคโปร์

98.8

87.6

73.2

17.9

26.0

 

 60.7

 

(0.8)

 

    2.2 อื่น ๆ

37.6

48.7

53.9

56.6

141.0

 

67.6

 

(0.9)

 

3. ประเทศอื่น ๆ

7,443.8

7,194.8

7,242.2

6,070.1

8,001.0

 

(7,190.4)

 

(95.8)

 

    3.1 ฮ่องกง

1,048.3

908.3

653.9

751.1

1,119.1

 

 896.1

 

(11.9)

 

    3.2 ญี่ปุ่น

1,394.6

1,292.4

1,418.0

1,185.2

1,389.6

 

1,336.0

 

(17.8)

 

    3.3 สวิตเซอร์แลนด์

4,514.9

4,376.5

4,678.4

3,457.1

4,421.3

 

4,289.6

 

(57.2)

 

    3.4 จีน

245.9

415.0

265.5

368.1

702.5

 

399.4

 

(5.3)

 

    3.5 อื่น ๆ

240.1

202.6

226.4

308.6

368.5

 

269.2

 

(3.6)

 

รวม

7,717.5

7,508.1

7,588.8

6,321.0

8,387.1

 

(7,504.5)

 

100.0

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ : ปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

 


 

แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตนาฬิกาและชิ้นส่วนได้ แต่ยังมีการนำเข้า ใน ปี 2543 ประเทศไทยนำเข้านาฬิกาและชิ้นส่วนคิดเป็นมูลค่า 8,387.1  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2542 คิดเป็นร้อยละ 32.7 ตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่าสูงถึง 4,421.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 52.7 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด แต่ประเทศจีนเริ่มมีบทบาทสำคัญในการผลิตนาฬิกาและชิ้นส่วนมากยิ่งขึ้น (นาฬิการาคาถูก) ซึ่งประเทศไทยนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูปและชิ้นส่วนจากประเทศจีน ในปี 2543 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2542
ถึงร้อยละ 90.8

5.2.1   ตลาดนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูป

เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้นาฬิกาสำเร็จรูปในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จากประเทศผู้ผลิตชั้นนำของโลกตามรสนิยมของผู้บริโภคในเมืองไทย  โดยในช่วงปี 2539-2543 นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.2 ของมูลค่าการนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูปทั้งหมด รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น(ร้อยละ 27.8)  และฮ่องกง (ร้อยละ 17.0) 

ปี 2543 ประเทศไทยนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูปจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คิดเป็นมูลค่า 1,123.8 ล้านบาท (ร้อยละ 31.1) ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด  และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงถึงร้อยละ 113.9 และเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มประเทศ

ตลาดนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูป  ปี 2539 - 2543

 

 

 

มูลค่าการนำเข้า : ล้านบาท

 

กลุ่มประเทศ

2539

2540

2541

2542

2543

 

เฉลี่ย

 

ร้อยละ

 

1. สหภาพยุโรป

97.9

98.3

68.0

71.3

121.8

 

(91.5)

 

(3.1)

 

    1.1 เยอรมนี

34.4

25.0

15.4

18.7

32.1

 

          25.1

 

(0.8)

 

    1.2 อื่น ๆ

63.5

73.3

52.6

52.6

89.7

 

          66.3

 

(2.2)

 

2. อาเซียน

        56.9

        49.0

        34.0

        51.0

      115.2

 

(61.2)

 

(2.1)

 

    2.1 สิงคโปร์

30.6

9.0

17.6

9.5

13.4

 

         16.0

 

(0.5)

 

    2.2 อื่น ๆ

26.3

40.0

16.4

41.5

101.8

 

         45.2

 

(1.5)

 

3. ประเทศอื่น ๆ

3,453.8

3,272.6

1,944.8

2,021.7

3,379.1

 

(2,814.4)

 

(94.9)

 

    3.1 ฮ่องกง

716.8

643.3

280.9

304.1

574.1

 

503.8

 

(17.0)

 

    3.2 ญี่ปุ่น

968.5

893.4

765.7

689.8

808.5

 

 825.2

 

(27.8)

 

    3.3 สวิตเซอร์แลนด์

 1,408.6

 1,275.4

 589.2

 525.4

 1,123.8

 

 984.5

 

(33.2)

 

    3.4 จีน

192.0

327.0

165.2

287.9

608.1

 

316.0

 

(10.7)

 

    3.5 อื่น ๆ

167.9

133.5

143.8

214.5

264.6

 

 184.9

 

(6.2)

 

รวม

3,608.6

3,419.9

2,046.8

2,144.0

3,616.1

 

(2,967.1)

 

(100.0)

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ : ปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

  

5.2.2   ตลาดนำเข้าชิ้นส่วนนาฬิกา

ตลาดนำเข้าชิ้นส่วนนาฬิกาในช่วงปี 2539-2543 มูลค่าการนำเข้าเฉลี่ย 4,537.4 ล้านบาท
เป็นการนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สูงสุดร้อยละ 72.8  ญี่ปุ่นร้อยละ 11.3 และฮ่องกงร้อยละ 8.6 ของมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนนาฬิกาทั้งหมด  ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าแนวโน้มการนำเข้าชิ้นส่วนนาฬิกาจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ลดลงทุกปี จากปี 2539-2543 คิดเป็นร้อยละ 75.6 75.9 73.8 70.2 และ 69.1
ตามลำดับของมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนนาฬิกาทั้งหมด

ตลาดนำเข้าชิ้นส่วนนาฬิกา  ปี 2539 - 2543

 

 

 

 

มูลค่าการนำเข้า : ล้านบาท

 

กลุ่มประเทศ

2539

2540

2541

2542

2543

 

เฉลี่ย

 

ร้อยละ

 

1. สหภาพยุโรป

39.4

78.7

151.5

105.1

97.3

 

(94.4)

 

(2.1)

 

    1.1 เยอรมนี

30.0

59.6

123.2

93.1

79.6

 

           77.1

 

(1.7)

 

    1.2 อื่น ๆ

9.4

19.1

28.3

12.0

17.7

 

           17.3

 

(0.4)

 

2. อาเซียน

         79.5

         87.3

         93.1

         23.5

         51.8

 

(67.0)

 

(1.5)

 

    2.1 สิงคโปร์

68.2

78.6

55.6

8.4

12.6

 

           44.7

 

(1.0)

 

    2.2 อื่น ๆ

11.3

8.7

37.5

15.1

39.2

 

           22.4

 

(0.5)

 

3. ประเทศอื่น ๆ

3,990.0

3,922.2

5,297.4

4,048.4

4,621.9

 

(4,376.0)

 

(96.4)

 

    3.1 ฮ่องกง

331.5

265.0

373.0

447.0

545.0

 

         392.3

 

(8.6)

 

    3.2 ญี่ปุ่น

426.1

399.0

652.3

495.4

581.1

 

         510.8

 

(11.3)

 

    3.4 สวิตเซอร์แลนด์

3,106.3

3,101.1

4,089.2

2,931.7

3,297.5

 

      3,305.2

 

(72.8)

 

    3.5 จีน

53.9

88.0

100.3

80.2

94.4

 

           83.4

 

(1.8)

 

    3.5 อื่น ๆ

72.2

69.1

82.6

94.1

103.9

 

           84.4

 

(1.9)

 

รวม

4,108.9

4,088.2

5,542.0

4,177.0

4,771.0

 

(4,537.4)

 

(100.0)

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ : ปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

 

6.  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคพื้นฐานของอุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วน คือ ปัญหาด้านวัตถุดิบ
เนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 90 ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ปัญหาสำคัญรองลงมาคือปัญหาด้านแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน การเข้าออกจากงานของแรงงานมีสูงทำให้ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมนาฬิกาและชิ้นส่วน

อาจจำแนก ได้ดังนี้  คือ

 

 

6.1  ด้านการผลิต

Ø      ไทยต้องพึ่งพาวัตถุดิบส่วนใหญ่จากต่างประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศ
คู่แข่งอย่างประเทศจีน และเวียดนาม  ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ

Ø      ขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศในปริมาณที่สูง

Ø      วัตถุดิบและชิ้นส่วนมีผู้ผลิตผลิตน้อยราย

Ø      ค่าจ้างแรงงานของไทยสูง เมื่อเทียบกับประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ความได้เปรียบที่ไทยเคยมีอยู่เริ่มลดลง

Ø      ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความชำนาญระดับสูงและช่างเทคนิคด้านต่างๆ แรงงานมีการเข้าออกจากงานสูง ทำให้การฝึกอบรมขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับความไม่พร้อมในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงจากบริษัทแม่ 

6.2             ด้านการตลาด

Ø      การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ นาฬิกาสำเร็จรูปของไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับล่างถึงปานกลาง สำหรับชิ้นส่วนยังสามารถแข่งขันได้ เพราะมีคุณภาพดีได้มาตรฐานกว่าประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ

Ø      การลดภาษีขาเข้านาฬิกาและชิ้นส่วนนาฬิกา จะทำให้การแข่งขันทางด้านการตลาดภายในประเทศสูงขึ้น  เนื่องจากทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตยังนิยมการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ

Ø      ขาดแคลนบุคลากรด้านการบริหารการตลาดที่จะแสวงหาตลาดใหม่

Ø      การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนนาฬิกาที่ใช้ในการผลิตล่าช้า

 

7.     สรุป

การประกอบนาฬิกาสำเร็จรูปมีแนวโน้มการผลิตและประกอบที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น จึงควรมีการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี สำหรับการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาจะต้องพัฒนาวัตถุดิบในประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศพร้อมทั้งจะเป็นการทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ด้วย สำหรับการประกอบนาฬิกาสำเร็จรูปและการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีระดับล่าง ระดับกลาง อาจมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าไทย เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

------------------


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 2544

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:    http://www.duwayla.com
ผู้ลงบทความ:    Kai_Watchman