ทางร้านกาเป๋าตุงกำลังลงของเพิ่มเติมค๊ะ
30 นาที แล้วเข้ามาชมสินค้าใหม่
นะค๊