ปิดร้านปรับปรุงข้อมูลสินค้าและ update สินค้าใหม่ ๆๆคะ