พิเศษสุดวันนี้...เมื่อซื้อสินค้าแต่ละชนิด 5 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถสั่งซื้อได้ในราคาส่งหน้าโรงงาน ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่.. 038-652368, 038-896036, 086-3033604