บริษัท เพชรนภา โฮลดิ้ง จำกัด ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณท์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก กระปุก กระป๋องพลาสติก ถังน้ำ ถังเคมี ขวดปุ๋ย ขวดบรรจุซอส ขวดบรรจุนม แกลลอนน้ำมัน แกลลอนน้ำมันเครื่อง ขวดใส่น้ำยาเคมี ลักษณะงานจะเป็นการผลิตโดย Blow Molding และ Injection Molding ใช้วัตถุดิบ HDPE คุณภาพที่สามารถบรรจุอาหารได้ทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายหลายชนิด มีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบกระแทก ไม่แตกร้าวง่าย บริษัทได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลานาน มีประสบการณ์การผลิตสินค้า เรามีความมั่นคง ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งงานตรงเวลา ราคายุติธรรม