ขอแนะนำสินค้าลดราคาประจำเดือนนี้ คือ
RFID card ทุกรุ่น