ปิดร้านตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 May 2011 
 
 
แล้วเจอกันใหม่ครับ
 
Email : ee_wer@hotmail.com