NARAI PHAND
 http://www.Weloveshopping.com/shop/naraiphand
 สถิติของร้าน
 เปิดร้าน 31/10/2009 
 ปรับปรุงร้าน 28/05/2012 
 ผู้ชมร้านทั้งหมด 1,819 
 สินค้าทั้งหมด
หมวดหมู่สินค้า
  ดัชนีราคาสินค้า
  ดูสินค้าทั้งหมด (0)
  เบญจรงค์
 ค้นหาสินค้าบริการของร้าน
  หน้าแรก
  ข่าวสาร
  เว็บบอร์ด
  บทความน่าสนใจ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการรับสินค้า
  สินค้าในรถเข็น
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Main Page
  Add Favorite
 Link
  Weloveshopping.com
     บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด
  

บริษัท  นารายณ์ภัณฑ์  จำกัด

 

              ย้อนกลับไปเมื่อ 70 ปีก่อน  ประเทศของเราในยุคนั้น  ประชากรส่วนใหญ่ดำรงชีพหลักด้วยการเกษตรกรรม  และมีอาชีพเสริมคือ  หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนรัฐบาลในสมัยนั้นให้ความสำคัญ  เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง  จึงได้ก่อตั้งร้านไทยอุตสาหกรรม ที่ตำบลสี่กั๊ก พระยาศรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2480  เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ร้านดังกล่าวขึ้นอยู่กับกองอุตสาหกรรม กรมพาณิชย์  กระทรวงเศรษฐการ  ร้านนี้เองถือเป็นต้นกำเนิดของ “ นารายณ์ภัณฑ์ ”  และบริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด  ในเวลาต่อมา.

 

               หลังจากเปิดร้านไทยอุสาหกรรมได้ไม่นานนัก  เพื่อความสะดวก และเหมาะสมจึงได้โอนร้านไทยอุตสาหกรรมมาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเศรษฐการ และย้ายที่ทำการจาก ตำบลสี่กั๊กพระศรี ไปอยู่ที่ตำบลสามยอด  ถนนเจริญกรุง ใน พ.ศ.2481

 

              พ.ศ.2482  เริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปยุโรป  และกลายเป็นสงครามเอเชียบูรพา  ในประเทศไทยอีก  2 ปี ต่อมา  สงครามครั้งนี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ขัดข้อง และ ขาดแคลนไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้นแต่ในประเทศไทย รัฐบาลจึงต้องแก้ปัญหาโดย กรมส่งเสริมให้นำวัตถุดิบที่มีในประเทศมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่จำเป็นต่อการครองชีพ  การนี้รัฐบาลจึงยกฐานะกองอุตสาหกรรม เป็น กรมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงเศรษฐการ  ต่อมาใน พ.ศ.2485  รัฐบาลได้สถาปนากรมอุตสาหกรรม เป็น กระทรวงอุตสาหกรรม ร้านไทยอุตสาหกรรมจึงได้ย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่นั้นมา

 

              ร้านไทยอุตสาหกรรม เติบโตมากขึ้นตามลำดับ และมีความจำเป็นต้องย้ายร้านไปที่ใหม่เพื่อให้กว้างขวางกว่าเดิม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงย้ายร้านไทยอุตสาหกรรมไปอยู่ที่ถนนหลานหลวงใกล้กับโรงงานบางกอกเย็บสาน  โดยก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นกว้าง 8 เมตร ยาว 24.10 เมตร  ซึ่งเป็นที่ทำการของโรงงานบางกอกเย็บสาน และร้านไทยอุตสาหกรรมพร้อมกับเปลี่ยนชื่อ “ ร้านไทยอุตสาหกรรม ” เป็น “ ร้านนารายณ์ภัณฑ์ ” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออาคาร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

             จนกระทั่ง พ.ศ.2527  คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายปรับปรุงกิจการร้านนารายณ์ภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ  ให้เป็นลักษณะธุรกิจ โดยมีเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานแต่ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม  และช่วยเหลือชาวบ้านในด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้ก้าวหน้ามากยิ่งๆขึ้น

               ปัจจุบัน บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กทม. บนพื้นที่ 2 พันกว่าตารางเมตร

 

               นอกจากสำนักงานที่บริษัท นารายณ์ภัณฑ์  แล้วยังมีสาขาที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจงานหัตถกรรมไทยอีกที่  ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ชั้น.4, โรงละครไทย อลังการ พัทยา, การท่าอากาศยานระหว่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่ และยังมีโครงการที่จะขยายกิจการและสาขาเพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกในอนาคต 

 

 

 

 

 

           “ นารายณ์ภัณฑ์ ” บริษัทร่วมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม  ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยโดยรัฐบาล ( กระทรวงอุตสาหกรรม ) และเอกชน  การตัดสินใจลงทุนในบริษัทนารายณ์ภัณฑ์ถือเป็นการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพสินค้าไทย  ให้มีคุณภาพและรูปแบบตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

                การก่อตั้งนารายณ์ภัณฑ์ เริ่มจากนโยบายนิยมไทยของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม  โดยการก่อตั้งร้านไทยอุตสาหกรรม การลงทุนในนารายณ์ภัณฑ์  เป็นการสืบทอดความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้าหัตถกรรมไทย ตลอดจนสานต่อนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าไทย เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย

 

               ดังนั้น นารายณ์ภัณฑ์จึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรม  บริษัทจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญภายในแบรนด์แนม “ นารายณ์ภัณฑ์ ” ซึ่งจะทำให้สินค้าหัตถกรรมภายใต้ชื่อ นารายณ์ภัณฑ์ แตกต่างจากสินค้าที่วางขายทั่วไป โดยบริษัทจะมีแนวทาง และรูปแบบให้กับชาวบ้าน  ที่มีทักษะฝีมือสูงกว่า 1,000 ราย  ให้เรียนรู้และพัฒนาสินค้าหัตถกรรมร่วมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง

 

              ตลอดจนระยะเวลา 70 ปี ของนารายณ์ภัณฑ์มีกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและผูกพันกับบริษัทมานาน เช่น กลุ่มข้าราชการ  กลุ่มสถานทูต  กลุ่มนักธุรกิจ  ผู้บริหารองค์กร  อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วง 25-40 ปี  และกลุ่มนักศึกษา  โดยบริษัทจะเสนอสินค้าที่มีรูปแบบร่วมสมัยตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยบริษัทมีนโยบายด้านราคาที่เป็นจุดแข็ง คือทำให้คนไทยสามารถซื้อสินค้าไทยในราคาคนไทย  เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชาวบ้าน รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทย และยอมรับสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับสินค้าต่างประเทศ

 

             นารายณ์ภัณฑ์จะใช้กลยุทธ์เชิงรุกในทำการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคนไทยได้ภูมิใจกับบริษัทไทย และสินค้าหัตถกรรมไทย

 

 


     สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :   อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 7 ซี ชั้นที่ 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
จังหวัด :   กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   10330
ประเทศ :   ประเทศไทย
โทรศัพท์ :   02-6560398-400
แฟกซ์ :   02-6560292
โทรศัพท์มือถือ :   0800000000
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :   http://www.naraiphand.com
แผนที่ :   คลิกเพื่อดูรูปแผนที่
By NARAI PHAND
Copyright Weloveshopping.com All rights reserved.