ร้านค้าออนไลน์ สร้างร้านค้าขายดีที่ Weloveshopping

ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
itruemart
  • หมวดหมู่สินค้า
  • ช้อปสินค้ากว่า 8,000,000 ชิ้น
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์ที่คุณดูล่าสุด
 


สมัครเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี สร้างร้านค้าขายดีที่ Weloveshoppingยอมรับเงื่อนไข

    สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกใหม่ Weloveshopping
  • - คุณสามารถเข้าใช้ Weloveshopping ด้วย Email address หรือ Username ก็ได้
  • - คุณสามารถใช้ Email และ password เดียวกันนี้ในการเข้าใช้เว็บไซต์ในเครือ เช่น www.truelife.com, www.trueiservice.com

ข้อมูลสมาชิก (Member Information)

รหัสผู้ใช้ (User Login)
อีเมล์ : *
ชื่อสมาชิก : *
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z), ตัวเลข(0-9),
เครื่องหมาย "-", เครื่องหมาย "_", ห้ามมีเว้นวรรค
รหัสผ่าน : *
ความยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน : *
ยืนยันการสมัครเปิด Trust ID ด้วย sms
เบอร์มือถือ :
08 ตามด้วยหมายเลขที่เหลือ
รหัสเบอร์มือถือ :
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
ชื่อ : *
เฉพาะตัวอักษร ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ
หรือเครื่องหมายต่างๆได้
นามสกุล : *
เพศ :   *
วันเกิด :     *
หมายเลขบัตรประชาชน : * สมัครเปิดร้านค้ากรุณากรอกตามความเป็นจริง
ที่อยู่ : *
จังหวัด : * ประเทศ : *
รหัสไปรษณีย์ : *    
โทรศัพท์มือถือ :   * 08 ตามด้วยหมายเลขที่เหลือ
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กํากับอยู่ให้ครบถ้วน
ประเภทของธุรกิจ :  
โทรศัพท์ : ต่อ
แฟกซ์ :  9 หลัก
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :  
การศึกษา :
สถานะภาพ :
อาชีพ :
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน :
   
 
:: ข้อมูลร้านค้า (Shop Information)
ประเภทของร้านค้า :  Free Package (ท่านที่ต้องการสมัครร้านค้าลงทะเบียน Package ต้องสมัครเปิดร้านค้าฟรีก่อน)
ประเภทของสินค้า :       *
หมวดหมู่ร้านค้า :   *
หมวดหมู่งานแสดงสินค้า :   *
ชื่อร้าน :   *[ไม่เกิน 30 ตัวอักษร]
ชื่อ URL :  http://yourdomain.weloveshopping.com/
*
(2-30 ตัวอักษร ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ(a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9), เครื่องหมาย "-", เครื่องหมาย "_", ห้ามมีเว้นวรรค, แนะนําให้ใช้ชื่อเดียวกับชื่อร้าน)
ชื่อบริษัท :   *
ถ้าไม่เป็นบริษัท ใส่ชื่อร้านค้า
สินค้า/บริการของร้าน : 
ร้านค้าขายสินค้าเกี่ยวกับอะไร เพื่อช่วยทำการตลาด
รายละเอียดร้านค้า :   *
จังหวัด :  *
รหัสไปรษณีย์ :  *
ที่ตั้งของบริษัท :  *
โทรศัพท์ของร้านค้า :  *
แฟกซ์ของร้านค้า : 
โทรศัพท์มือถือ :  * (08xxxxxxxx)
อีเมล์ของร้านค้า :  * (name@domain.com)
Email นี้ใช้เพื่อรับข่าวสารจาก weloveshopping
เว็บไซต์ของบริษัท : 
ผู้แนะนำ : 
 

รหัสตรวจสอบ : 
 
 

หมายเหตุ ท่านสามารถนำ Username และ Password เพื่อนำไปสมัครเปิดบริการ WeCatalog , Advertising, และบริการอื่นๆ