ร้านค้าออนไลน์ สร้างร้านค้าขายดีที่ Weloveshopping

ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
itruemart
  • หมวดหมู่สินค้า
  • ช้อปสินค้ากว่า 8,000,000 ชิ้น
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์ที่คุณดูล่าสุด
 


สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย

Goto Shop Logo
  • เปิดร้าน17/02/2009
  • ปรับปรุงร้าน21/04/2014
  • ผู้ชมทั้งหมด481,011
  • สินค้าทั้งหมด1,599
  • เบอร์โทรศัพท์0-2413-4349, 0-2454xxxxx
  • Emailtan9147xxxxxxxxxxxx

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ

ราคาปกติ: 300 บาท
เหลือ : 285 บาท
มีสินค้าอยู่ใน stock 996 ชิ้น
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ รหัสสินค้า B0850ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ฿300.00เล่มSale฿285.00เล่ม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ Code B0850 ที่ ว่าด้วยการ ถึง พ.ศ. 1 วิธีงบประมาณของ อปท. 254...
วิธีชำระเงิน
  • ทางร้านรับชำระเงินหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน
Product Description

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ
รหัสสินค้า : B0850
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ

฿300.00/เล่ม
Sale:฿285.00/เล่มระเบียบกระทรวงมหาดไทย
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่สำคัญ
Code : B0850 ที่ ว่าด้วยการ ถึง พ.ศ. 1 วิธีงบประมาณของ อปท. 2543 2 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2551 3 บำเน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2544 4 เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2546 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2548 6 พัสดุ อบต. 2547 7 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ 2548 8 การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 2547 9 ค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น 2548 10 ใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. 2548 11 บริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 2548 12 จัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2548 13 จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. 2543 14 จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. 2548 15 ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 2547 16 เงินค่าตอบแทนนายก อบต. 2547 17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 2549 18 ดำเนินการงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และชุมชน 2547 19 ตรวจสอบภายในของ อปท. 2545 20 วิธีการเกี่ยวกับขุดลอกแหล่งน้ำสามธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน 2547 21 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. 2550 22 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง 2544 หนังสือมีจำนวนจำกัด ปกพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ความหนา384 หน้า


Product Comment
You might also like this!