ร้านค้าออนไลน์ สร้างร้านค้าขายดีที่ Weloveshopping

ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
itruemart
  • หมวดหมู่สินค้า
  • ช้อปสินค้ากว่า 8,000,000 ชิ้น
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์ที่คุณดูล่าสุด
 


สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย

Goto Shop Logo
  • เปิดร้าน17/02/2009
  • ปรับปรุงร้าน17/04/2014
  • ผู้ชมทั้งหมด481,011
  • สินค้าทั้งหมด1,599
  • เบอร์โทรศัพท์0-2413-4349, 0-2454xxxxx
  • Emailtan9147xxxxxxxxxxxx

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ราคาปกติ: 30 บาท
เหลือ : 26 บาท
มีสินค้าอยู่ใน stock 996 ชิ้น
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 คำอธิบายเชิงวินัย พร้อมฐานความผิด กปภ.ช. และแก้ข้อกล่าวหาหมวด 1 บททั่วไปหมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมวด 3 กปภ.ช เขต กทม.หมวด 4 เจ้าพนักงานและอาสาสมัครหมวด 5 เบ็ดเตล็ดหมวด 6 บทกำหนดโทษ เงื่อนเวลาปฏิบัติการ กปภ.หมวด 1 บททั่วไปหมวด 2 การป้องกั...
วิธีชำระเงิน
  • ทางร้านรับชำระเงินหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน
Product Description

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
คำอธิบายเชิงวินัย
: พร้อมฐานความผิด "กปภ.ช." และแก้ข้อกล่าวหา
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวด 3 กปภ.ช เขต กทม.
หมวด 4 เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
เงื่อนเวลาปฏิบัติการ กปภ.
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวด 3 กปภ.ช เขต กทม.
หมวด 4 เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
ข้อมูลสัมพันธ์"กปภ.ช." องค์ความรู้ ต่อเนื่อง 2 พ.ร.บ. อปพร. และป้องกันและระงับอัคคีภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 "กปภ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้อสังเกตุ กฎหมาย อปพร. พ.ศ.2549 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

โดยที่ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 บัญญัติให้ยกเลิก กฎหมาย อปพร.
ดูจากมาตรา (๑) แต่ กฎหมาย อปพร. บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ ยังใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ดูจากมาตรา ๕๘) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้หนังสือ 2 เล่มนี้ประกอบกัน

Product Comment
You might also like this!