ทางทีมงาน Weloveshopping กำลังปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงส่งผลให้ท่านยังเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
ระหว่างเวลา 14:00 - 15:00 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
ขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก